библиотека Врацарегионална библиотекаХристо Ботев
книги
 
ПРОЕКТИ      ПРОГРАМИ     
ПРОЕКТИ

Тийнейджъри тестват нови технологични чудеса в РБ „Христо Ботев” - Враца

Мини технологичен център в Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца вече дава възможност на деца и тийнейджъри да се докоснат до нови технологични чудеса. Новата зона е обособена в рамките на проект „Техно Либ – мини технологичен център в библиотеката”. Дейностите по разработката стартираха през месец май тази година и се изпълняваха в партньорство със Сдружение в обществена полза „Враца Софтуер Общество”.

В периода юни – октомври 2018 г. са проведени 5 обучения и един демонстрационен лагер. Чрез реализирането на проекта библиотеката инвестира средства и ресурс в новите технологии, за да може да позволи на потребителите си да научат и да задават въпроси за неща, които са заинтересовани да изпробват, но не непременно да купуват за себе си.

Резултатът:

Общо 57 тийнейджъри преминаха обученията „Увод в роботиката” - управляваха роботи, написаха първите си програмни кодове, запознаха се с платките Ардуино и принципите за работа при създаването на хардуерни обекти. Във времето за конструиране участниците сглобиха сгъваем робот, работещ със слънчева енергия.

Общо 25 участници се включиха в обучение и демонстрационен лагер „Дрон в библиотеката”. Участниците се запознаха с техническите специфики на новите технологии. Разбраха как работи дронът, къде не трябва да се използва, какви са основните правила за работа и безопасност, какво е неговото предназначение, какви рискове крие използването му и какви са неговите предимства. Кадрите, заснети от курсистите по време на демонстрационния лагер, са предоставени на всички участници под формата на виртуална изложба.

Чрез изпълнението на проекта се повиши компетентността на 21 библиотечни служители за работа с новите технологии и приложения с цел формиране на умения за оказване на помощ при работа с потребителите.

Устойчивост:

Изграден е мини технологичен център в библиотеката с цел по-широк достъп до информационните услуги в специално обособена „Зона за тийнейджъри”. Новото място за младите хора на Враца е оборудвано с високи технологии и ще предостави възможност за реализиране на различен тип дейности. В него ще се провеждат ежегодни обучения за работа с дрон и хоби роботика с комплекти Ардуино, съвместно с „Враца Софтуер Общество”.

Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, в изпълнение на договор РД11-00-338/20.12.2017 г. с Министерство на културата.

ПРОЕКТ „Е-skills for E-inclusion“

Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца е партньор на Фондация „Глобални библиотеки – България“ за изпълнението на проект Е-skills for E-inclusion, чиято основна цел е разработване на обучителна програма по компютърна грамотност за уязвими групи за улесняване на достъпа им до пазара на труда. Проектът се изпълнява в партньорство с 5 организации от Северна Ирландия, Испания, Италия и Румъния и е финансиран със средства от Европейската програма Еразъм+.

В българския екип за изпълнение на проекта участват ИКТ специалисти от още 3 регионални библиотеки:

РБ „П.Р. Славейков“ – Велико Търново

РБ „Христо Смирненски“ – Хасково

РБ „Стилиян Чилингиров“ – Шумен

 

Повече информация за проекта и неговото изпълнение може да намерите на страницата на Фондация „Глобални библиотеки – България“. http://www.glbulgaria.bg/bg/node/31318

„Смарт-Либ” – Комуникационен център в библиотеката

Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки-България" в рамките на конкурс „Библиотеката - активен участник в обществения живот", в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06.2016 г. с Министерство на културата. 

Партньорските организации по проекта са библиотека при НЧ „Просвета-1915” – Мизия и НЧ „Развитие 1892” – Бяла Слатина.

Основната цел на разработката е създаване на мобилен комуникационен център за обучение на потребители за работа с мобилни устройства и приложения.

Специфичните цели са: да се повиши компетентността на 24 библиотечни служители за работа с мобилни устройства и приложения с цел формиране на умения и оказване на помощ и съдействие на потребителите; да бъдат обучени част от хора във възрастова група над 55 г. в умения за работа с мобилни устройства и приложения; да се утвърди ролята на Регионалната библиотека като водещ методичен център за другите библиотеки на територията на област Враца.

Целевата група: потребители на възраст над 55 години. В резултат на проекта ще бъдат обучени 80 потребители – 40 от Враца, разделени на 4 групи по 10 човека, по 20 потребители градовете Бяла Слатина и Мизия, разделени на по 2 групи по 10 човека.     

В рамките на проекта ще бъде изграден мобилен комуникационен център. 

Продължителността на проекта: септември 2016 година - април 2017 година.                                

" Стани доброволец - насърчи дете"

Този проект Регионална библиотека „Христо Ботев"  реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки - България" в рамките на конкурс „Библиотеката - център на местната общност" в изпълнение на договор РД-00-249/08.12.2014г. с Министерството на културата.
Партньор на библиотеката е „Асоциация за развитие на децата и младежите в град Враца"
Основната цел на проекта е да реализира програма за лятна работа с деца, чрез организиране на разнообразни дейности с помощта на доброволци.
Дейности по проекта: Лятна детска академия; Арт-работилници „Да творим заедно"; Работа с образователни сайтове „Играй и се учи"; Създаване на Център за работа с доброволци към Регионална библиотека.
Продължителност на проекта юли - октомври 2015 г.
"Вълшебствата на книгите"

             В съвременните условия на живот, когато все по-често посягаме към компютъра е необходимо книгата да стане за децата едно вълшебно привличане, а библиотеката притегателен образователен център за всяко дете.

             Целта на пректа е да се осмисли значението на книгата за развитието на детето, чрез натрупване на знания и опознаване процеса на издаването й.Формиране на гражданско съзнание, поведение и приобщаване към книгите, като източник на знание.Партньорство между учители, деца, родители, писател, издател, книжар, библиотечни служители.Популяризиране дейността на детското заведение и неговите партньори.

Задачите на проекта са обогатяване знанията и опита на децата за процеса на създаване на книга, провокиране на интерес към книгата, обогатяване на представите за значението на книгите и др.

Децата ще придобият знания за авторите на книги и пътищата за достигане до тях.Ще осъзнаят предназначението и ползата на книгата, като важен фактор за живото и дейността на децата.

 

Център за информация и комуникация Долж - Враца

      Регионална библиотека „Христо Ботев” Враца е партньор по проект на  Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България. Съвместно с Област Долж – водещ партньор, Окръжна  библиотека „Александър и Аристия Аман” в град Крайова и Областна администрация Враца ние ще създадем Румъно-Български културно - информационни центрове на територията на градовете Враца и Крайова, в които гражданите на двата погранични района ще могат свободно да ползват средства за комуникация – IP телефони, Интернет и видеоконферентна връзка. По този начин двете общности ще се запознаят взаимно с бита и културата на населението на съседната държава, с възможностите за туризъм и бизнес, ще могат да обсъждат и решават общи проблеми. Създадохме един общ уеб портал между двете най-големи публични библиотеки в двете погранични области – Враца и Долж, на който ще предоставим свободен достъп на населението на България и Румъния до ценното дигитално богатство от колекции на двете библиотеки. Регионална библиотека „Христо Ботев” дигитализира 5 колекции от фонда на отдел „Краезнание” :

1. Колекция от фотокартички и снимки от миналото на Врачанския  край;
2. Колекция от автентични фолклорни записи от региона, които до момента се съхраняват на видео и аудио носители на информация;
3. Колекция от местни периодични издания;
4. Поредица „Роден край”  - сборници с фолклорни материали от целия Врачански край. – 10 издания и Поредица „Наследство” – сборници с материали, представяни през годините на регионалната краеведска конференция „Миналото на родния край – послание към бъдещето - 4 издания.
5. Ценна колекция за живота и делото на Христо Ботев. 
         Проектът стартира през месец март 2013 година. Общата стойност е 3 280 442,62 евро, от тях 206 698,03 евро са предвидени за дейностите в Регионална библиотека „Христо Ботев”. Продължителността на проекта е 30 месеца.

Информационен център "Здраве"

          От месец юни 2013 година стартира проект на Регионална библиотека "Христо Ботев" Враца на обща стойност 6186 лв., като 5000 лв. от тях е безвъзмездното финансиране от Програма "Глобални библиотеки България". Проектът предвижда да се проведе информационна кампания, насочена към ученици и родители от две училища на територията на града, които са наши партньори по проекта – СОУ „Христо Ботев” и НУ „Иванчо Младенов”. Целта е да повишим знанията и информираността на ученици и родители относно опасностите, до които води затлъстяването, как да прилагат здравословен начин на хранене и живот, кои са вредни храни и навици на хранене, какви са начините за борба с наднормено тегло, ползата от редовното спортуване и други теми, свързани с проблема наднормено тегло и затлъстяване. Това ще осъществим посредством:
1. Организиране на 3 беседи с ученици на възраст 11-14 години. Беседите ще се провеждат от специалисти, работещи в РЗИ град Враца – третият ни партньор по проекта. Основните теми, с които ще бъдат запознати учениците са: „Наднормено тегло и заболявания, свързани със затлъстяването”; „Здравословно хранене” и „Здравословен начин на живот”
2. Изработване и подържане на уебсайт, на който ще публикуваме полезна информация и ще отговаряме на конкретни въпроси на потребителите;
3. Изработване на 4 информационни брошури в тираж по 100 броя, които ще разпространяваме сред родителите на децата от двете училища и ще бъдат публикувани на уебсайта на проекта;
4. Изготвяне на презентации на здравна тематика от ученици на възраст 11-14 години, които презентации ще се представят пред ученици на възраст 7-10 години в залите на Регионалната библиотека. 

Мотивация на учениците от началните класове за учебна дейност

Регионална библиотека „Христо Ботев” участва като партньор в проект на Програма „Коменски” Регионални партньорства съвместно с РИО на МОН – Враца, НУ „Св. Софроний Врачански” и СОУ „Христо Ботев”. Проектът е на тема „Мотивация на учениците от началните класове за учебната дейност”. Партньор на проекта е Инспекторат по образованието град Ерзинкан, Турция, Областна библиотека Ерзинкан, Турция, Частно начално училище Ерзинкан, Турция

Основна цел на проекта: Развитие и обмен на добри практики, насочени към мотивиране на учениците от началното училище към учебна дейност чрез подкрепа и сътрудничество между образователните и други институции за осигуряване на качествено образование на учениците от началното училище

Специфични цели:

- Придобиване на знания и умения от ползвателите по проекта за прилагане на успешни методически подходи и модели за мотивиране на учениците от най-ранна училищна възраст за учебна дейност.

- Осигуряване на качествено образование на учениците от началното училище чрез повишаване на мотивацията им за учебна дейност.

- Повишаване на индивидуалния и институционалния капацитет на служителите и педагозите от образователните и други институции със значимост за образованието чрез обмен на добри европейски практики.

- Отваряне на ползвателите по проекта към образователната система на Партньорите и развиване на умения и способности за сътрудничество и взаимодействие, насочено към осигуряване на качествено образование, за да изградим заедно нова обединена Европа.

Тематиката на проекта обхваща:

- Специфичност и уникалност на началния училищен период и необходимост от мотивация за учене.

- Методи за повишаване на мотивацията на учениците.

- Сътрудничество между училището и другите институции със значимост за училищното образование, насочено към мотивиране на учениците от началния училищен период за учебна дейност.

Темите са взаимносвързани и вплитат един ефикасен модел за мотивиране на учениците за учене и изграждане на ключовата компетентност «придобиване на умения за учене» и в частност развитие на читателските умения, чрез сътрудничеството на  регионалнате власти, регионален инспекторат по образование, училище и библиотека.

Проектът е с продължителност 2 години.

 

 

Изкуството и компютърът заедно в помощ на различните

          Основната цел на проекта е социализиране и интегриране чрез библиотеката на деца със специални образователни потребности. Основните дейности ще бъдат:

  • Обучение на деца със специални образователни потребности да работят с компютри и да усвояват основни знания и умения посредством специализиран софтуер;
  • Въвеждане на деца със специални образователни потребности в света на изобразителното изкуство. Библиотечни специалисти ще обучават и подпомагат децата да рисуват, изрязват, лепят, апликират. Най-добрите произведения ще бъдат експонирани в изложба;
  • Създаване на двуезичен филм (на български и английски език), като за целта всички дейности по проекта ще бъдат заснемани с видеокамера, а след това най-интересните и забавни моменти ще бъдат включени във филма

          Партньори по проекта са Регионална библиотека "Христо Ботев" и Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитанието на деца и ученици със специални образователни потребности, гр. Враца. Пилотният етап на проекта е с продължителност от май до декември 2012 г. Дейностите се финансират от Програма «Глобални библиотеки България» и от Регионална библиотека «Христо Ботев» Враца. Общата стойност на проекта е 2740 лева.

         Албуми със снимки от дейностите по проекта могат да бъдат разгледани на този уеб адрес.

© 2002-2019 Регионална библиотека "Христо Ботев"
Уеб-хостинг:www.rax.bg