библиотека Врацарегионална библиотекаХристо Ботев
книги
 
ИНТЕРНЕТ КАТАЛОЗИ НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ХРИСТО БОТЕВ"

Уважаеми потребители, предоставяме ви за ползване нашите електронни каталози и картотеки. Може да търсите заглавия в 4 каталога:
- Каталог на книгите; Включва всички книги от фонда на библиотеката, постъпили след 1980 година;
- Каталог на нотни издания;
- Каталог на периодични издания с постоянен срок на съхранение;
- Каталог на CD и DVD

Освен в четирите каталога, може да търсите информация и в електронната картотека Статии, включваща аналитично разкритие на съдържанието на енциклопедични и справочни издания, както и заглавия от вестници и списания с научен характер.

ТЪРСЕНЕ

МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН "НОВИ ЗАГЛАВИЯ В БИБЛИОТЕКАТА"
© 2002-2019 Регионална библиотека "Христо Ботев"
Уеб-хостинг:www.rax.bg