библиотека Врацарегионална библиотекаХристо Ботев
книги
 
КЛУБ "КРАЕЗНАНИЕ"

     На 17 декември в присъствието на Румяна Цветкова, представител на Регионалния инспекторат по образованието и Калина Тодорова – краевед в Регионална библиотека –Враца бе учреден клуб „Краезнание” към Регионална библиотека „Христо Ботев” – отдел „Краезнание”.

     Клуб „Краезнание” е доброволна неформална група, създадена по инициатива на отдел „Краезнание” – РБ „Хр. Ботев” и СОУ „Никола Войводов” – гр. Враца. Неговите членове са ученици от VІ клас с подчертан интерес към историята на родния край, а техен ръководител е преподавателката по история в училището Иванка Кирилова Анастасова.

       Целта на клуба е чрез различни изследователски и популяризаторски програми и дейности да съхранява и разпространява народното творчество на края, богатото му природно, историческо и културно наследство като използва фонда и архива на отдел „Краезнание” и опита и научната подготовка на членовете на Краеведското дружество – гр. Враца, на другите културни институти на територията на града.  Да изгради трайно отношение към проблемите, отнасящи се до опазването на историческите и културните паметници и „живите съкровища” на територията на Врачанския край у своите връстници.

     Важна задача на клуба е да провокира интерес към краезнанието сред своите съученици и приятели, като създаде краеведска сбирка в училището, до която да имат достъп всички ученици. Младите краеведи получиха и първите материали за своята сбирка – книгите от поредиците „Роден край” и „Наследство” на Регионалната библиотека.

© 2002-2019 Регионална библиотека "Христо Ботев"
Уеб-хостинг:www.rax.bg