библиотека Врацарегионална библиотекаХристо Ботев
книги
 
РЕГИОНАЛНО КРАЕВЕДСКО ДРУЖЕСТВО - ВРАЦА

Уеб сайта на дружеството можете да разгледате тук

      В навечерието на националния празник на България в СОУ „Христо Ботев” гр. Враца се състоя учредително събрание на ученическо дружество „Млад краевед” към Регионално краеведско дружество – Враца. Инициатори на събитието са Регионална библиотека „Христо Битев” гр. Враца, Териториален архив, Регионален исторически музей, СОУ „ Христо Ботев” гр. Враца. Партньори и бъдещи участници са ученици и учители от СОУ „Никола Войводов” – Враца, Спортно училище „Св. Климент охридски”, ПМГ „Акад. Иван Ценов”, ОУ ”Васил Левски”, ОУ „Христо Ботев” – Мездра. Гости на събранието бяха членове на Регионалното краеведско дружество – Румяна Цветкова – експерт в Регионален инспекторат, Йорданка Манкова – етнограф в Исторически музей, Кирил Андровски, Анета Дилова, Огнян Пищиков. Г-жа Блага Атанасова – председател на Регионалното краеведско дружество, запозна участниците с устава на организацията и процедурата за учредяване, а г-жа Калина Тодорова от Регионална библиотека представи кратка презентация за ежегодните краеведски конференции. Гостите поздравиха младите краеведи, а г-жа Весела Пелова – Териториален държавен архив подари на новите членове фототипно издание на Протоколната книга на Градския съвет – Враца за периода 04.01. – 16.05.1878 г. Още в първите дни след учредяването на младежката секция желание да се присъединят към нея проявиха клуб „Родолюбие” с ръководител Красимир Богданов и клуб „Приятели на книгата” към Регионална библиотека.

Учредителите канят всички ученици и учители, които желаят да се присъединят, да заявят това в отдел Краезнание на Регионална библиотека „Христо Ботев”.


НА 8 ДЕКЕМВРИ РЕГИОНАЛНО КРАЕВЕДСКО ДРУЖЕСТВО – ВРАЦА НАВЪРШВА ЕДНА ГОДИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО СИ

Сбъдна се мечтата на много краеведи за организирана краеведска дейност не само във Враца, а и във Врачанска област. На учредителното събрание присъстваха 30 човека и всички те станаха член-учредители на Регионалното краеведско дружество към Съюза на краеведите в България.

Не може да не ни радва факта, че все повече се увеличава броя на желаещи да станат членове. През тази година са подадени 9 молби и всички са одобрени от Управителния съвет: Георги Павлов – учител по география, Йорданка Боянова – секретар-библиотекар при НЧ “Пробуждане” – с. Чирен, Мария Божковска – секретар-библиотекар при НЧ “Фар1930” – с. Паволче, Мирослав Гетов, редактор в общински вестник “Мездра 21 век” и председател на краеведското дружество към НЧ “Просвета – 1925” – Мездра, Пламен Иванов – археолог, Регионален инспекторат за опазване културното наследство към Министерството на културата, Нарцис Торбов, археолог в РИМ с художествена галерия – Враца, Протоерей Сашо Стефанов, Татяна Анчева - преподавател по история в ПГ по лека промишленост и услуги „Мито Орозов” – Враца и д-р Христина Маринска – научен сътрудник в Института по български език към БАН. Някои от тях вече вземат активно участие в изявите ни.

         Започнахме работа с много ентусиазъм и разнообразни инициативи и желанието да заемем достойно място сред другите Регионални дружества, членове на Съюза на краеведите в България.

Като начало, съвместно с отдел „Краезнание” на Регионална библиотека, съставихме Календар за 2010 година „Бележити личности и събития от Врачанския край” и Библиография на излезлите краеведски книги в периода 2000-2010 година, в която бяха включени 92 заглавия и 12 заглавия методични материали „В помощ на краеведската дейност”, които изпратихме на всички членове на дружеството в помощ на тяхната работа.

Първата изява на дружеството беше на 21 април 2010 година, когато  проведохме Първото самостоятелно  четене. В него със свои проучвания се представиха 14 краеведи – ст. н. с. д-р Йорданка Манкова, Недка Димитрова, Ивайло Никодимов, Калина Тодорова, Полина Якимова, Весела Пелова, д-р Христина Маринска, Светлина Берова, д-р Анета Дилова, Румяна Цветкова, Ваня Желязкова, Георги Павлов, Ивана Захариева и Борислав Тошев. Във вестник „Зов нюз” със съдействието на редакторката Мария Василева бяха отпечатани резюмета на материалите и представени техните автори. Публикувана бе и рецензията на Весела Пелова за книгата на Йордан Василев „Видинский митрополит Неофит”. Предвиждаме  през 2011 г. да издадем сборник с краеведските проучвания от четенето, но желанието е едно, а възможностите съвсем друго – ще търсим спонсори с отношение към краезнанието.

         Първото самостоятелно издание на дружеството е приложението “Празничен благослов” в 4 страници, съставено изцяло от Калина Тодорова и Весела Пелова. Това приложение излиза благодарение на в. “Враца днес”, за което ние благодарим на главния редактор Иво Йорданов и целия му екип. До сега са излезли три –  за Коледните и новогодишните празници (Враца днес, № 100, 23-28 дек. 2009 г.); за Великденските празници (Враца днес, № 22, 26-29 март 2010 г.), за Никулден (Враца днес, № 87, 3-7 дек. 2010 г.) и предстоящото „От Игнажден до Коледа.

Подготвена за печат е и материал за Бистрешкия манастир „Св. Иван Пусти”, съставен от Пламен Иванов, Калина Тодорова и Весела Пелова със снимки на Боян Пищиков. Надяваме се, че в най-скоро време ще намерим средства за отпечатването й.

На 20 май т. г. Калина Тодорова участва в XXI-те краеведски четения в Монтана, където представи краеведското си проучване “Пазители на храма” за каменно-пластичната украса на храма в с. Живовци. Същият материал беше публикуван в сп. “Будител”, кн. 2 /2010 г.

Калина  Тодорова, Весела Пелова, Анета Дилова и Ивана Захариева участваха в творческия проект „Сладкодумците” – среща на три поколения разказвачи от Врачанския край, съвместна инициатива на клуб „Краезнание” към Регионална библиотека, СОУ „Никола Войводов” и Регионално краеведско дружество. В рамките на Националната библиотечна седмица (17-24 май) в отдел „Краезнание” беше проведено „наддумване по стара българска традиция с предания и митове от родния ни край” от три поколения народни разказвачи.

На 30 ноември 2010 година в Регионална библиотека „Христо Ботев” се проведе Седмата краеведска конференция „Миналото на родния край – послание към бъдещето” на тема „Личности, допринесли за развитието на Враца и Врачанския край”. По реда на представянето в нея взеха участие с разработени теми 9 от членовете на краеведското дружество: Татяна Анчева и инж. Надежда Златанова – „Врачанските пионери в текстилната индустрия”; Весела Пелова – „Приносът на митрополит Константин и на кметът Иван Симеонов за изграждане на авторитет и доверие към институциите във Враца”; Ивайло Никодимов – „Генерал-щабен полковник Таслаков – славният командир на 35-ти пехотен врачански полк”; Мирослав Гетов – „Йордан Кръстев”; Цветана Евгениева – „Иван Йончев – музикалната емблема на Враца”; Полина Якимова – „Емилия Александрова и 15 години Ученически литературен конкурс „Емилия Александрова”; Светлина Берова – „Гюка Радков: За един достоен банатски българин”; Д-р Анета Дилова – „С мерака на старите майстори – Петър Печовски”; Ивана Захариева – „Разсилният от общината – Иван Сирака от с. Зверино”, Калина Тодорова – „Легендите за св. Иван Рилски и Бистрешкия манастир „Св. Иван Пусти” и Блага Атанасова „Един достойно извървян път: Стойо Димитров Пенев – Почетният гражданин на Бяла Слатина”.

 Искам да изкажа благодарност от името на Управителния съвет на дружеството на Регионална библиотека, електронните медии VISIT VRATZA и Враца плюс, в-к „Враца днес”, „Шанс нюз”, „Зов нюз”, „Зов за истина” и „Слово плюс” (Монтана).

В Регионална библиотека се намира седалището на краеведското ни дружество. Там проведохме и първото краеведското четене. В сайта на библиотеката има уебстраница Регионално краеведско дружество, в която се отразяват не само съвместните ни дейности, но и наши самостоятелни изяви.

         Информация за дружеството ни има във „VISIT VRATZA” в  “Бизнесуказател” (Организации) и информационната агенция Враца плюс  (“Краезнание”). 
    Със задоволство трябва да отбележим, че през 2010 година излязоха от печат пет книги на наши членове. Три от тях са на Ивайло Никодимов – “С навуща на краката : Родът на навущанете от село Габаре, Белослатинско”, “Записки на Вълко Петков от село Долна Кремена, Врачанско за превземането на Одринската крепост 1913 година” и “Под ореше столовато : 26 автентични песни от село Габаре, Белослатинско” и две на Огнян Пищиков “Речнико на Баце  : Пътешествие в забавното и подсъзнателното : Езиков пътеводител до Враца и обратно и “Бисерите на Баце: Велики мисли и любими изрази на Баце, без които езикът на Баце не съществува”.

                                                               Блага Атанасова  


     На 8 декември 2009 година в рамките на дните за честване 55- годишнината на Регионална библиотека “Хр. Ботев” – гр. Враца бе учредено Регионално краеведско дружество – клон на Съюза на краеведите в България. На учредителното събрание присъстваха представители на общините Враца, Бяла Слатина, Мездра, Мизия и Оряхово - музейни работници, библиотекари, архивисти, учители, читалищни дейци, журналисти, общественици. Гост на врачанските краеведи бе проф. Марин Ковачев, председател на Съюза, седалището на който е във Велико Търново. Общото събрание на новоучреденото дружество, на което присъстваха 30 учредителя, избра петчленен Управителен съвет и тричленна Контролно-ревизионна комисия. 
    Управителният съвет е в състав:
     
Председател – Блага Атанасова – дългогодишен библиотекар - краевед в Регионална библиотека “Хр. Ботев”. 
    Зам.-председатели – ст. н. с. д-р Йорданка Манкова – главен уредник на Етнографско-възрожденския комплекс във Враца и Калина Тодорова, библиотекар в отдел “Краезнание” на Регионална библиотека. 
     Творчески секретар – Христина Христова от Регионален исторически музей с художествена галерия.
      Секретар – главен експерт Весела Пелова – Териториален държавен архив – Враца. 
     На учредителното събрание бяха разисквани и организационни въпроси, свързани с дейността на дружеството, с неговите правомощия и бъдеща дейност. Проф. Ковачев пожела ползотворна дейност на дружеството и неговото ръководство и подари свои издания и издания на Съюза на краеведите.
     Самият факт, че дружествени членове станаха и директорите на Регионална библиотека “Христо Ботев” Силвия Врачовска и на Регионален исторически музей с галерия  Илия Стоянов създава увереност, че в тяхно лице ще имаме подкрепа в бъдещата си дейност.
    
Регионално краеведско дружество – Враца остава отворено за всички онези, които са съпричастни към краеведските изследвания и проявяват интерес не само към историята, а и към родознанието, етнографията и фолклора, стопанския живот, литературата, науката и изкуството,  географията, природата на родния край и нейното опазване.

      Седалището на дружеството се намира в Регионална библиотека “Хр. Ботев” – Враца, ул. Петропавловска” № 43, отдел “Краезнание”. За контакти: 

 

blaga48@abv.bg ;  

kraeznanievr@abv.bg                                                                                  

GSM 0895715153 - Блага Атанасова

092 / 624 581 / вътр. 336 - Калина Тодорова                             

 

ИЗ УСТАВА НА СЪЮЗА НА КРАЕВЕДИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Гл. I. Общи положения

 

Чл. 1./1. Съюзът на краеведите в България е културно-просветна и творческа организация на колекционери с интерес към краезнанието, обединени в равноправни краеведски дружества – клонове.

 

Гл. II. Цел, средства и предмет на дейност

 

         Чл. 4./1/. Основната цел на Съюза е издирване, обработване, съхраняване и популяризиране на архивни документи, публикации, аудиовизуални материали, предмети и други, свързани с историята, географията, флората и фауната, подземните богатства, духовния живот и бита на отделните административни, географски или определени по други белези райони (региони, ареали, селища, местности и др.). 

                  /2/. Целта се постига със следните средства:

1.         Повишаване знанията на съюзните членове чрез провеждане на различни квалификационни изяви, научни сесии, конференции.

2.         Подпомагане на институциите, които развиват краеведска дейност – музеи, библиотеки, архиви, училища, дружества, организации и др.

3.         Отпечатване на свои издания, помощни и рекламни материали.

4.         Организиране на срещи с регионален, национален и международен характер по предмета на своята дейност.

 

Глава ІІІ. Членство в Съюза

 

Чл. 6 /2/.  Индивидуален член може да бъде всеки пълнолетен български или чужд гражданин, който има краеведски интереси, членува в краеведско дружество – клон и плаща членски внос.

        /3/. Малолетни и непълнолетни лица с интерес в областта на краезнанието се включват в младежки клубове, кръжоци и други културно-просветни звена, организирани от краеведското дружество – клон.

Чл. 11 /1/. За активна дейност в Съюза, добросъвестно изпълнение на задълженията и съществен принос за развитието на българското краеведско движение, членовете на Съюза се поощряват с морални и материални награди.

         /2/. Изтъкнати чуждестранни учени и наши краеведи, които имат големи заслуги към Съюза на краеведите в България, могат да бъдат провъзгласявани за почетни членове..

        /3/. Наградите и званията се уреждат със Статут за духовно и материално стимулиране, утвърден от Управителния съвет.

Списък на член-учредителите

1. Анета Ангелова – гл. библиотекар РБ „Хр. Ботев” – Враца

2. Анета Дилова – общественик

3. Блага Атанасова – библиотекар, краевед

4. Бисер Дончев – Областна администрация - Враца

5. Борислав Тошев – Държавен архив – Враца

6. Ваня Желязкова – РИМ с художествена галерия - Враца

7. Весела Пелова – Държавен архив – Враца

8. Галина Ганова – журналист в-к „Враца днес”

9. Даринка Костадинова – гл. ескперт  „Предучилищно възпитание”

10. Ивайло Никодимов – ветеринарен лекар, художник

11. Ивана Захариева – икономист, краевед

12. Илия Борисов – журналист – Враца

13. Илия Минев – председател на клуба на краеведите – Мездра

14. Илия Стоянов – директор на РИМ с ХГ – Враца

15. Йорданка Манкова – зав. Етногр. възрожд. комплекс – Враца

16. Калина Тодорова – зав. отдел „Краезнание” в РБ „Хр. Ботев” 

17. Камелия Иванова – уредник, Исторически музей, Оряхово

18. Кирил Андровски – журналист, краевед

19. Майя Пеева – журналист в-к „Шанс експрес” 

20. Мария Божковска – секретар библиотекар с. Паволче 

21. Недка Димитрова – ЕВК “Св. С. Врачански” – Враца

22. Огнян Пищиков – Враца

23. Офелия Спасова – читалище “Пробуда”, с. Софрониево

24. Петър Петров – електронен сайт Визит Враца

25. Полина Якимова –  читалищна библиотека – Враца

26. Румяна Цветкова – гл. експерт по история в РИО на МОН

27. Светла Берова – Бяла Слатина

28. Силвия Врачовска – директор на РБ „Хр. Ботев” – Враца

29. Тони Дуковски – фотограф

30. Христина Христова – Регионален исторически музей – Враца

31. Цветан Цветков – Информационен център – Враца

32. Цветана Евгениева – журналист

© 2002-2019 Регионална библиотека "Христо Ботев"
Уеб-хостинг:www.rax.bg