библиотека Врацарегионална библиотекаХристо Ботев
книги
 
За вас, ученици

В Читалнята на РБ „Хр. Ботев” може да намерите за самоподготовка следните статии на разработки на произведения по литература от сп. „Гимназист” за класовете 9- 12 клас.

Старобългарска литература: Старобългарският книжовен език и неговото международно признание. // ГИМНАЗИСТ, № 8, 23- 29 фев. 2016, с. 3- 4.

Романтизъм поява и развитие в Европа: Нов поглед към света. // ГИМНАЗИСТ, № 8, 23- 29 фев. 2016, с. 5- 6.

Следва в бр.9

Константинов, Алеко. „Бай Ганьо се върна от Европа”: Горчивите истини на Алеко за човека и света. // ГИМНАЗИСТ, № 8, 23- 29 фев. 2016, с. 7- 10.

Йовков, Йордан. Разкази: Войната- тотално бедствие и социално зло.// ГИМНАЗИСТ, № 8, 23- 29 фев. 2016, с. 11- 13.

Старобългарска литература: Периодизация на старобългарската литература. // ГИМНАЗИСТ, № 9, 1- 8 март. 2016, с. 3- 4.

Романтизъм поява и развитие в Европа: Нов поглед към света. // ГИМНАЗИСТ, № 9, 1- 8 март. 2016, с. 3- 4.

Продължение от бр. 8

Тест върху творчеството на Алеко Константинов.// ГИМНАЗИСТ, № 9, 1- 8 март. 2016, с. 10- 11.

Йовков, Йордан. Старопланински легенди: Проблемът за греха и възмездието.// ГИМНАЗИСТ, № 9, 1- 8 март. 2016, с. 11- 13.

Старобългарска литература: „Панонски легенди” Пространно житие на Св. Кирил . // ГИМНАЗИСТ, № 10, 8- 14 март. 2016, с. 3- 4.

 

Дюма, Александър . „Граф Монте Кристо”: Силата на  възмездието.// ГИМНАЗИСТ, № 10, 8- 14 март. 2016, с. 5- 6.

Константинов, Алеко. Фейлетони: Конфликтът между идеалиста и героя на епохата.// ГИМНАЗИСТ, № 5, 2- 8 фев. 2016, с. 6- 7.

Продължение от бр. 4

Дефо, Даниел. „Робинзон Крузо”: „Просвещенските идеи за съзидателната мощ на човешкия труд.// ГИМНАЗИСТ, № 5, 2- 8 фев. 2016, с. 5.

Багряна, Елисавета. „Звезда на моряка” и „Сърце човешко”:Свободата на духа- висша ценност за жената.// ГИМНАЗИСТ, № 6, 9- 15 фев. 2016, с. 10- 11.

Константинов, Алеко. „Бай Ганьо”: Сблъсъкът на следосвобожденския българин с цивилизацията.// ГИМНАЗИСТ, № 6, 9- 15 фев. 2016, с. 6- 7.

Дефо, Даниел. „Робинзон Крузо”: Човекът между природния свят и цивилизацията. // ГИМНАЗИСТ, № 7, 9- 15 фев. 2016, с. 5- 6.

Библията Нов завет: Евангелия от Йоан и Матей.// ГИМНАЗИСТ, № 6, 9- 15 фев. 2016, с. 3- 4.

Йовков, Йордан. Разкази: Нравственото просветление и духовното прераждане на йовковите герои.// ГИМНАЗИСТ, № 7, 16- 22 фев. 2016, с. 11- 13.

Следва в бр.8

 

Константинов, Алеко. „Бай Ганьо се върна от Европа”: Политическата поквара на байганьовците.// ГИМНАЗИСТ, № 7, 16- 22 фев. 2016, с. 6- 7.

Далчев, Атанас. Лирика: Човекът и вещите в предметния свят на Атанас Далчев.// ГИМНАЗИСТ, №   3, 19- 25 ян. 2016, с. 11- 12.

Еврипид.Електра : Новаторът Еврипид. // ГИМНАЗИСТ, 3, 19- 25 ян. 2016, с. 3- 4.

Иван Вазов. „Чичовци”: Вазовият пародиен поглед към едно отдавна отминало време. // ГИМНАЗИСТ, № 3, 19- 25 ян. 2016, с. 6- 7.

Багряна, Елисавета. „Вечната и святата” : „Моята песен”- химн на Родината.// ГИМНАЗИСТ, № 4, 26 ян- 1 фев. 2016, с. 11- 13.

Багряна, Елисавета. „Вечната и святата” : „Вечната”- любовта като живот.// ГИМНАЗИСТ, № 4, 26 ян- 1 фев. 2016, с. 13.

     Следва в бр. 5

Константинов, Алеко. Фейлетони: „Разни хора, разни идеали”.// ГИМНАЗИСТ, № 4, 26 ян- 1 фев. 2016, с. 6- 7.

Дефо, Даниел. „Робинзон Крузо”.// ГИМНАЗИСТ, № 4, 26 ян- 1 фев. 2016, с. 5- 6.

 

Софокъл. “Едип цар” : Духовният свят на античния човек. // ГИМНАЗИСТ, № 1, 5- 11 ян. 2016, с. 3- 4.

Молиер, Жан Батист. „Тартюф” : Изобличаване на лицемерието като нравствено зло. // ГИМНАЗИСТ, № 1, 5- 11 ян. 2016, с. 4- 6.

Иван Вазов. „Под игото”: Робството и свободата в художествения свят на романа. // ГИМНАЗИСТ, № 1, 12- 18 ян. 2016, с. 7- 11.

Иван Вазов. „Под игото”: Моралната сила и духовното извисяване на българския дух. // ГИМНАЗИСТ, № 1, 12- 18 ян. 2016, с. 11.
Следва в бр.2

Софокъл. “Антигона” : Сблъсъкът на ценности между Антигона и Креон. // ГИМНАЗИСТ, № 2, 12- 18 ян. 2016, с. 3- 4.

Молиер, Жан Батист. „Тартюф” : Изобличение на тартюфщината като социално зло.// ГИМНАЗИСТ, № 2, 12- 18 ян. 2016, с. 5- 6.

Иван Вазов. „Под игото”: Моралната сила и духовното извисяване на българския дух.// ГИМНАЗИСТ, №   2, 12- 18 ян. 2016, с. 6- 7.
Продължение от бр. 1

Далчев, Атанас. Поет на вътрешните размисли: Най- важното от биографията на поета.// ГИМНАЗИСТ, №   2, 12- 18 ян. 2016, с. 11- 13.

Гео МИЛЕВ- „Септември”. Мотивът за вярата: „Без Бог! Без господар!”(ХII глава на поемата).// ГИМНАЗИСТ, № 37, 8- 14 декем. 2015, с. 12- 13.

Есхил- “Прикованият Прометей”. Особености на драматичното действие.// ГИМНАЗИСТ, № 37, 8- 14 декем. 2015, с. 3- 4.

Следосвобожденската действителност в разказите на Иван Вазов. „Дядо Йоцо гледа”- между възторга и разочарованието// ГИМНАЗИСТ, № 37, 8- 14 декем. 2015, с. 6- 7.

Хамлет и Дон Кихот- Пълнокръвни образи на ренесансови личности.// ГИМНАЗИСТ, № 37, 8- 14 декем. 2015, с. 5- 6.

© 2002-2019 Регионална библиотека "Христо Ботев"
Уеб-хостинг:www.rax.bg