библиотека Врацарегионална библиотекаХристо Ботев
книги
 
ЛЕТОПИС

1954 г. - На 24.ХІІ.е открита Окръжна методическа библиотека с книжен фонд от 6788 тома и обособени отдели “Методичен”, “Обработка “ и “Заемна”.

1955 г. - Получава статут на депозитна библиотека като дели депозита с библиотеката на ДНА гр. София.

1955 г. Първи стъпки в МЗС.

1956 г. Организирана първата лятна читалня.

1958 г. Обособена справочно-библиографска служба.

1959 г. Библиотеката е преместена в сградата на ОК на БКП.

1961 г. Обособен детски отдел.

1962 г. Въведен свободен достъп за обслужване на читатели.

1962 г. Първи публикации в местния вестник “Отечествен зов” за библиотечните библиографски издания.

1963 г. В предоставените две нови помещения са настанени справочно-библиогафският отдел и “Обща читалня”.

1963 г. Създаден съвет по комплектуване и справочно-библиографски съвет от специалисти в различни области.

1964 г. Като помощен орган е изграден окръжен библиотечен съвет на обществени начала.

1965 г. Със Заповед № 464 от 30.V. на ОНС гр. Враца библиотеката получава официалното си наименование “Хр. Ботев”.

1965 г. Начало на координиране на краеведската дейност с библиотеките във Видин и Михайловград.

1966 г. Обособен отдел “Краезнание”.

1968 г. Започва комплектуване на научно-техническа литература и на чужди езици.

1969 г. За всички отдели се въвеждат самостоятелни книги за движение на библ. фондове.

1969 г. Поставено началото на координиране справочно-библиографската дейност на общообразователните библиотеки от окръга.

1970 г. Обособен отдел “Изкуство”.

1978 г. На 11.V. е организирано първото честване на професионалния празник-Деня на библиотекаря.

1979 г. Започва дейността си окръжен бибколектор за централизирано снабдяване библиотеките с книги.

1979 г. Преобразуван методичният отдел в окръжна дирекция “Библиотеки” към окръжния съвет за култура като специализирано звено по библиотечно дело.

1979 г. Проведен първият пленум по библиотечно дело в окръга.

1979 г. Детският отдел е преместен в сградата на новопостроения Дворец на културата.

1979 г. С указ № 1933 на Държавния съвет библиотеката е удостоена с орден “Кирил и Методий” ІІ степен по случай 25 годишнината и.

1980 г. Разкрит филиал на библиотектата в ж.к. “Дъбника”.

1988 г. Библиотеката получава новото си наименование Универсална научна.

1993 г. Прекласиране на фонда и организацията му за преместване в новата сграда.

1994 г. Библиотеката е преместена в сградата на бившия Дом за политическа просвета и тържествено открита на 1.ХІ.-Деня на будителите.

1995 г. Изработен първия проект за изграждане на автоматизирана библиотечно-информационна система.

1995 г. Закупени първия компютър “ Leo ”, принтер и 7 модула на АИС “Бибиотека” С модул “Машинен каталог” в отдел “Обработка” се поставя началото на първата база данни.

1996 г. Обособена читалня “Периодика”.

1998 г. Одобрен за финансиране от фондация “Отворено общество” проекта на библиотеката за изграждане на локална компютърна мрежа и осигурен достъп до Интернет.

1999/2000 г.-Пълна инвентаризация на библиотечния фонд.

2000 г. Издадена е “Крал баир:Легенди и предания от Врачанско”-първата книга от поредицата “Роден край”.

2000 г. Създаден отдел “Автоматизация”.

2000 г. Изградена е локална компютърна мрежа в библиотеката, свързваща 6 отдела.

2001 г. С новия закон за задължително депозиране е отнет безплатния депозит на библиотеката.

2002 г. Изработен  уеб-сайт на библиотеката.

2002 г. – Издадена „Кавал ли свири, мома ли пее... : Народни песни от Врачанския край” – втора книга от поредицата „Роден край”.

2003 г. Излиза първия брой на “Библиотечен вестник”.

2003 г. – Издадена „Ой, Коледо, мой, Коледо... : Коледните празници във Врачанско (края на ХІХ и първата половина на ХХ век)” – трета книга от поредицата „Роден край.

2004 г. Проведена първата областна краеведска конференция “Историята на родния край-послание към бъдещето”.

2004 г. Честване 50 годишният юбилей на библиотеката на 2.ХІІ.С дарени от общината средства са закупени 7 компютри,принтер и нов софтуер - “Автоматизирана библиотека” на фирма “РС-ТМ”.

2004 г. – Издадена „Мъдри думи : Пословици, поговорки и гатанки от Врачанския край” – четвърта книга от поредицата „Роден край”.

2004 г. – Открита експозиция „Стоян Ц. Даскалов”, направена с дарения от негови лични вещи, документи и книги от съпругата му Лиана Даскалова.

2005 г. На всички компютри е инсталиран новият библиотечен софтуер "Автоматизирана библиотека",базите данни от ISIS са конвертирани и прехвърлени в базите данни на "АБ". Разширена е локалната мрежа и осигурен достъп до Интернет на всички автоматизирани работни места.

2005 г. - Обособена компютърна зала с 6 компютърни конфигурации, свързани в локална мрежа и с достъп до Интернет.

2005 г. – Издадени „Лазаре, Цветница и Великден във Врачанско (края на ХІХ и първата половина на ХХ век) ” и „От Дунав до Балкана : Легенди, предания, разкази, приказки и анекдоти от Врачанския край” – пета и шеста книга от поредицата „Роден край”.

2005 г. – Проведена Втората регионална краеведска конференция „Историята на родния край – послание към бъдещето”.

2006 г. - След проведен конкурс е назначен нов директор на библиотеката - госпожа Олга Каменова.

2006 г. - Наградени Блага Атанасова и Калина Тодорова - библиотекари в библиотека "Христо Ботев" с наградата на Враца за изданията от поредицата "Роден край" и за запазване и популяризиране на народното творчество и традиции.

2006 г. - С Постановление № 80 на МС от 7.04.2006 г. библиотеката е преобразувана в Регионална библиотека.

2006 г. -   Проведена Третата регионална краеведска конференция „Историята на родния край – послание към бъдещето”.

2006 г. - Издадена седмата книга от поредицата "Роден край" - "Гергьовден във Врачанско" (края на ХІХ и първата половина на ХХ век)

2006 г. - Издадена "Мара Врачанка: Любими градски песни" - осма книга от поредицата "Роден край".

2006 г. - Обособени 3 автоматизирани места за читатели за достъп до електронните каталози на библиотеката и Интернет.

2007 г. - Издадена деветата книга от поредицата "Роден край" - "Празничен народен календар от Врачанския край"

2007 г. - Проведена Четвърта регионална конференция "Историята на родния край - послание към бъдещето"

2007 г. - Проведена научна конференция на тема "Ботевото слово днес"

2008 г. - Издадена десетата книга от поредицата "Роден край" - "Ботьов си поведе белите комити: Христо Ботев и четата му в народната памет"

2008 г. - Учреден клуб "Приятели на книгата" с ученици от ПМГ "Акад. Иван Ценов" към отдел "Заемна за дома”.

2008 г. - Проведен конкурс „Дух и материя” посветен на 130 г. от рождението на Андрей Николов.

2008 г. – Проведен конкурс „Наследници” – посветен на 160 години от рождението на Христо Ботев, 132 години от подвига на Ботев и неговата чета и 50 години от създаването на Алеята - паметник от Козлодуйския бряг до Врачанския балкан.

2008 г. - Проведен регионален краеведски конкурс „Църквите и манастирите в моя роден край”.

2008 г.  Проведена Пета регионална краеведска конференция „Миналото на родния край - послание към бъдещето”, с тема за 2008 година „Църквите и манастирите в моя роден край”.

2008 г.- Издаден сборник "Освобождението" от поредицата "Наследство" с материали от Четвъртата регионална краеведска конференция. Посветена на 130 – годишнината от освобождението на Врачанския край от турско владичество

2009 г. - Проведена национална работна среща по проблемите на автоматизиране на библиотечно-библиографските дейности и работа с библиотечен софтуер  съвместно с фирма "РС-ТМ" - създател на програмния продукт "Автоматизирана библиотека".

2009 г. - След проведен конкурс е назначен нов директор на библиотеката - госпожа Силвия Врачовска.

2009 г. - Издаден сборник "Свети места - църквите и манастирите във Врачанския край" от поредицата "Наследство" с материали от Петата регионална краеведска конференция.

2009 г. - Проведена Шеста регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето" с тема за 2009 година "Народните занаяти в миналото и днес".

2009 – В двора на Етнографски комплекс отваря врати детската Лятна читалня, организирана от библиотеката

2009 В рамките на Европейските дни на наследството организиране на кръгла маса: „Опазване и популяризиране на културното наследство на Врачанския край”

2009 – Честване на 55-годишнината на библиотеката

2009 – Учредено Регионално краеведско дружество – Враца със седалище Регионална библиотека „Хр. Ботев”

2009 – РБ - Враца получава като дар от есперантиста Любомир Трифончовски най-дългата книга в света – „Книжна лаборатория” на Радослав Новаковски.

2010 – РБ-Враца получава по програма „Глобални библиотеки – България” – 25 компютърни конфигурации, мултимедия, проектор, мултифункционално устройство, цветен лазерен принтер и лаптоп. Към библиотеката е открита обучителна зала.

2010 – Започват обученията на библиотечни специалисти по програмата „Глобални библиотеки”

2010 По повод 30-годишния юбилей на Литературно-художествен алманах „Околчица” е отпечатано „ОКОЛЧИЦА - Библиографски преглед 1980 – 2010”.

2010 – Организирана е кръгла маса „История, бит и култура на ромите в Община Враца

2010 Изложба „В ученическата чанта на прабаба”, организирана съвместно с Държавен архив, първата от поредицата „Словото”

2010 – Организиране на научна конференция на тема „100 години от рождението на д-р Димитър Иванчев – философ, библиотековед и краевед”

2010 – Отпечатан сборникът „Златни ръце - Народните занаяти във Врачанския край”, който включва материали от Шестата регионална краеведска конференция

2010 – Седма регионална краеведска конференция „Миналото на родния край – послание към бъдещето” с тема за 2010 година: “Личности, допринесли за развитието на град Враца и Врачанския край”

2010 –  Регионална библиотека „Христо Ботев” участва като партньор в проект на Програма „Коменски” на тема „Мотивация на учениците от началните класове за учебната дейност”

2011 Издадена петата книга от поредицата „От Дунав до Балкана” - „Бистрешки манастир „Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец)”. Съвместно издание с Регионално краеведско дружество – Враца

2011  Изложба на пишещи машини „с история” - „Писаното слово – ХХ век” – втора от поредицата „Словото”

2011  Кръгла маса на тема „Библиотеката и нейните партньори”

2011  Общинско ученическо състезание на тема „1000 причини да се гордеем, че сме българи”

2011Осма регионална краеведска конференция „Миналото на родния край – послание към бъдещето” с тема за 2011 година:  “Природни и културно-исторически забележителности от Врачанския край”

2011Образователен проект „Аз, ябълката” – партньори по проекта СОУ „Христо Ботев”, ОДЗ „Знаме на мира”

2011Регионална библиотека – Враца е номинирана в категория „Библиотека на годината” от Българската библиотечно-информационна асоциация

През 2012 година библиотеката осигури на своите потребители свободен безжичен достъп до Интернет съответно в отделите Обща читалня, Заемна за дома, Обучителна зала и Детски отдел

2012 – Издадена четвъртата книга от поредицата „Наследство” на Регионална библиотека Божият мост” - Природни и културно-исторически забележителности от Врачанския край

2012 – Издадена е тематична притурка „От Дунав до Балкана” към вестник „Враца днес”.

2012 – Обучителна програма „Роден край” - „Необикновено произшествие на кораба „Германия” - Възстановени в театрална постановка събития от кораба „Германия”

2012 – Ботеви дни - Общинско ученическо състезание "Истината е свята, свободата е мила" - да се гордеем с Ботев!"

2012 „Крали Марко, Робинзон и дървените приказки на майстор Огнян” е третата от поредицата изложби на Регионална библиотека под надслов „Словото”, в които по нетрадиционен начин се популяризира книжовно-документалното наследство. Целта е да надникнем в света на детето преди столетие чрез рисуваните детски книжки и дървените детски играчки на баба и дядо

2012 – Девета регионална краеведска конференция „Миналото на родния край – послание към бъдещето” с тема за 2011 година: “„100 години от Балканската война”

2012 – Проект „Изкуството и компютърът заедно в помощ на различните”. Партньори - Регионална библиотека Враца, Ресурсен център Враца, Програма Глоб@лни библиотеки – България

2012 Регионална библиотека - Враца е отличена с грамота от Националния преглед-конкурс  „Общините за развитието на туризма"

2013 – Финансиране по проект "Трансграничен център за информация и комуникация Долж - Враца"

2013 – Излиза от печат сборник „100 години от Балканските войни – 1912-1913” – Издателска програма „Наследство”

2013 – Излиза от печат монографията „Рилският чудотворец и Бистрешкият манастир „Св. Иван Пусти”” – Калина Тодорова – Издателска програма „Наследство”

2013 – Десета юбилейна краеведска конференция „Миналото на родния край – послание към бъдещето”

2014 – Краеведска разходка „Домът на книгата” – посветена на 60-годишнината на Регионална библиотека „Хр. Ботев”

2014 – Парад на приказните герои – площад „Хр. Ботев” – посветен на 60-годишнината на Регионална библиотека „Хр. Ботев”

2014 - Национална конференция „Слово, книги, библиотека” – посветена на 60-годишнината на Регионална библиотека „Хр. Ботев”

2015 – Екипът на Регионална библиотека „Хр. Ботев” е удостоен с наградата на Българската библиотечно-информационна асоциация "Библиотека на годината” за 2014 година!

2015 – Реализиран проект „Стани доброволец – насърчи дете”

2015 – 1 октомври – Открита „Стая на приказките”

2015 – Създадена Дигиталната библиотека на Регионална библиотека „Хр. Ботев”

2015 – Участие в пилотен проект „Библиотеката – обединителен център на НПО сектора и общността в региона на Кърджали, Разград и Враца

2015 – Дванадесета регионална краеведска конференция „Миналото на родния край – послание към бъдещето” – „100 г. от участието на Врачанския край в Първата световна война”

2015 – Успешно приключен проект "Трансграничен център за информация и комуникация Долж - Враца"

2015 - Успешно приключил проект "Бъди доброволец - насърчи дете"

2015 - Успешно приключил проект "Библиотеката - уютно място за четене през целия живот"

© 2002-2019 Регионална библиотека "Христо Ботев"
Уеб-хостинг:www.rax.bg