библиотека Врацарегионална библиотекаХристо Ботев
книги
 
Информационен портал

     Информационният портал на Регионална библиотека "Христо Ботев" е създаден по проект "Трансграничен център за информация и комуникация Долж - Враца" на програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния - България. Порталът е вход към дигиталните ресурси и електронните услуги за граждани на нашата библиотека. 
     
     Създадохме и един общ уеб портал между двете най-големи публични библиотеки в двете погранични области – Враца и Долж, на който да предоставим свободен достъп на населението на България и Румъния до ценното дигитално богатство от колекции на двете библиотеки.
© 2002-2019 Регионална библиотека "Христо Ботев"
Уеб-хостинг:www.rax.bg