библиотека Врацарегионална библиотекаХристо Ботев
книги
 
Направление „Организация на библиотечните фондове“

Отдел „Комплектуване, обработка и каталогизация"

Изпълнявайки успешно своите задачи по комплектуване, обработка и каталогизация на библиотечните документи, отделът има възлово място в структурата на Регионална библиотека. Обработката и каталогизирането на библиотечните документи са процеси, които формират, създават и осигуряват функционирането на библиотечния справочен апарат, представен в традиционен фишов и автоматизиран вариант.
Отделът проучва издателската дейност, осъществява връзка с книжни борси и дарители. От 1996 г. отделът регистрира електронно всички новопостъпили документи в електронен каталог, който е достъпен в локалната мрежа и в интернет. Отдел „Комплектуване, обработка и каталогизация“ реализира ретроспективно въвеждане в електронен каталог на фонда от книги издадени след 1980 г. Тук се завежда цялата документация по придобиване и отчисляване на библиотечните документи в Регионална библиотека.

Работно време: 8.30 – 12.00 ч.  13.00 – 17.00 ч.
Почивен ден – събота и неделя
Тел.: (092) 62 62 07, GSM: 0879548909
e-mail: kok_lib_vratsa@abv.bg

© 2002-2019 Регионална библиотека "Христо Ботев"
Уеб-хостинг:www.rax.bg