библиотека Врацарегионална библиотекаХристо Ботев
книги
 
Направление „Финансово - административна и стопанска дейност“

ДИРЕКЦИЯ

Директор - Силвия Врачовска

Ръководи, организира и координира дейността на всички звена в библиотеката. Осъществява връзка с обществеността.
Телефон: (092) 62 40 22, GSM 0879548900
E-mail: 
libvratsa@libvratsa.org

© 2002-2019 Регионална библиотека "Христо Ботев"
Уеб-хостинг:www.rax.bg