библиотека Врацарегионална библиотекаХристо Ботев
книги
 
Направление „Обслужване на читатели“

ЗАЕМНА ЗА ДОМА
Отдел „Заемна за дома” регистрира и обслужва всички категории читатели над 14-годишна възраст с литература от различни отрасли на знанието. Предоставя на свободен достъп около 100 000 тома, в това число и литература на чужди езици. Отделът осъществява консултантска дейност, запознава читателите с електронния каталог на библиотеката, ползване на традиционния азбучен каталог и начините за оптимално търсене. Отделът извършва библиографска дейност, изпълнява поръчки на читатели по междубиблиотечно заемане, резервация на книги и следи за  навременното връщане на заетите книги.
Поддържа дистанционна обратна връзка с читателите по e-mail, телефон и електронно чрез функцията „Моята библиотека”. На разположение на читателите са и две автоматизирани места.
Работно време с читатели:
понеделник - петък от 9.00 до 18.00 ч.,
събота - 9.00 - 14.00 ч.
Работно време на хранилище:
понеделник - петък от 9.00 до 17.00 ч.
Почивен ден - неделя
Телефон (092) 62 61 70, GSM 0879548902
E-mail: zaemna_vr@abv.bg
ОБЩА ЧИТАЛНЯ

Отдел „Обща читалня“ включва:

     Читалня „Точни, приложни и хуманитарни науки“, която предоставя богат фонд от речници, енциклопедии, ръководства, наръчници и други справочни издания. Отделът комплектува литература на български, руски, немски, френски, английски и други езици и обслужва всички категории читатели. Осъществява справочно-библиографска и информационна дейност. Има богат справочен апарат, както и четци за  ел книги. Поддържа две бази данни - Библиографско описание на части от вестници, списания, книги и рецензии и Каталог на периодичните издания. В отдела се предлагат разнообразни поетични композиции, свързани с национални празници или конкретни исторически събития. Отделът предоставя за ползване препоръчителни библиографски списъци: „За вас ученици“ (в помощ на обучението по литература) и „Нашите списания“.
Читалня „Периодика“, която обслужва всички категории читатели с периодични издания. Осигурява свободен достъп до ежедневници, ел. списания и регионални издания от Северозападна България. Осъществява режим на съхранение на фонд Периодика.
     Абонираните за 2019 година периодични издания може да видите тук
Работно време с читатели: 9.00-18.00 ч.,
събота - 9.00-14.00 ч.
Почивен ден - неделя
Телефон (092) 62 45 81 (82,83,84) вътр. 343, GSM 0879548914, 0879548899 и 0879548912
E-mail: chitalniavr@abv.bg
ДЕТСКИ ОТДЕЛ

Разполага със заемна за дома и читалня. Регистрира и обслужва читатели до 14-годишна възраст. Поддържа систематичен и заглавен каталог, тематична картотека, картотека на илюстраторите на детски книги и др. До момента отделът разполага с фонд от около 45 000 тома. Поддържа две бази данни - Библиографско описание на части от вестници, списания, книги и рецензии и Читателска картотека. 

Работно време с читатели: 9.00 - 18.00 ч.
Почивен ден - събота и неделя
Телефон: GSM 0879548910, 0879548907
Е-mail: detski_otdel1980@abv.bg
ОТДЕЛ „КРАЕЗНАНИЕ“
Отдел „Краезнание“ е един от най-богатите документални архиви за историческото минало, културата, развитието и съвременното състояние на Врачанския край. Тук се събират, съхраняват и предоставят за ползване книги, периодични издания и други носители на информация с краеведски характер. Има система от каталози и картотеки, разкриващи уникалността на фонда и поддържа следните бази данни - Библиографско описание на части от вестници, списания, книги и рецензии, Персоналии, Летопис, Каталог на снимкови материали, Каталог на служебни издания - малки форми. Притежава любопитни колекции от старопечатни, редки и ценни издания, теренни записи на автентичен фолклор от Врачанско, колекция „Христо Ботев” и „Бележити врачани”. Библиотеката се определя като краеведски център за Северозападна България още през 1966 г. - тогава координира преди всичко издателската дейност на окръжните библиотеки във Видин, Враца и Михайловград. Днес приоритет отново е издателската дейност – освен библиографските издания, тук се подготвят за печат сборниците от поредицата „Роден край” и  „Наследство”. Инициатор и организатор на ежегодните краеведски конференции „Миналото на родния край – послание към бъдещето”.
Поддържа Дигиталната библиотека към Регионална библиотека.
  
Работно време с читатели: 8.30 - 12.00 ч.;13.00 - 17.00 ч.
Почивен ден - събота и неделя
Телефон (092) 62 45 81 (82, 83, 84) вътр. 336, GSM 0879548911
E-mail: kraeznanievr@abv.bg
ОТДЕЛ „ИЗКУСТВО“
Събира, съхранява и разпространява книжни и некнижни библиотечни документи. Разполага със заемна за дома и читалня, предоставя слушателски места за прослушване на музикални произведения, студио за звукозапис, локално хранилище за ценни екземпляри и звуконосители. Комплектува литература по теория и история на изкуствата, албуми с репродукции и листова графика. Нотните издания са представени от солфежи, школи за различни инструменти, партитури на музикални произведения. Фонотеката предлага грамофонни плочи, аудио и видеокасети, магнетофонни ролки, компактдискове и DVD. Отделът поддържа богат справочен апарат. Поддържа три бази данни - Библиографско описание на нотни и графични носители на информация, Библиографско описание на нетрадиционни носители на информация, Библиографско описание на части от вестници, списания, книги и рецензии.
Работно време с читатели:8.30 - 12.00 ч.;13.00 - 17.00 ч.
Почивен ден - събота и неделя
Телефон (092) 62 45 81 (82, 83, 84) вътр. 337, GSM 0879548916
E-mail: lib_izkustvo@abv.bg
ФИЛИАЛ - ж.к. „ДЪБНИКА“
Основан през 1980 г. Има изградени две звена: заемна за дома и читалня. Заемната предоставя за домашно ползване научна, учебна и художествена литература за всички възрастови групи. В читалнята се комплектува литература от всички отрасли на знанието, справочни и периодични издания. Поддържа се добър справочен апарат- Заглавен и Систематичен каталог и картотека „Литературознание”. 
В библиотеката има обособен Детски кът. В него малките читатели и учениците могат да заемат необходимата литература, да разглеждат в приятна обстановка детски енциклопедии и списания. Отделът разполага с всички заглавия от авторите, които се изучават в училище по български език и литература.
Филиалната библиотека инициира изяви не само в помощ на ученици от училището, като организирани посещения в библиотеката, запознаване с книжното богатство и информационните й възможности, открити уроци, конкурси, но и за осмисляне свободното време на всички свои читатели – срещи с поети и писатели, литературни четения, изложби, витрини и други.  
Работно време с читатели: 8.30 -12.00 ч.;13.00 - 17.00 ч.
GSM: 0879548918 
E-mail: filial_libvratsa@abv.bg
Почивен ден - събота и неделя
© 2002-2019 Регионална библиотека "Христо Ботев"
Уеб-хостинг:www.rax.bg