библиотека Врацарегионална библиотекаХристо Ботев
книги
 
Направление „Координационна, експертно-консултантска и квалификационна дейност“

Осъществява координационна, експертно-консултантска и квалификационна дейности за обществените библиотеки във Враца и региона. Провежда семинари, практически обучения и конференции. Събира, обработва и предоставя информация за библиотечната дейност в региона на местни и държавни власти и предлага мерки за подобрявана работата на библиотечната мрежа. Разполага с добре комплектуван библиотековедски фонд и справочен апарат.

Работно време: 8.00 - 17.00 ч.
Почивен ден - събота и неделя
Телефон  GSM  0879548908
Е-mail: metodichenvr@abv.bg

© 2002-2019 Регионална библиотека "Христо Ботев"
Уеб-хостинг:www.rax.bg