библиотека Врацарегионална библиотекаХристо Ботев
книги
 
ДОКУМЕНТИ

Система за управление и контрол на риска

Инструкция за информационно-деловодна дейност и работа с документи

Система за финансово управление и контрол

Правилник за дейността на Регионална библиотека "Христо Ботев"

Правила за обслужване на потребителите

Организационно-функционална структура на Регионална библиотека "Христо Ботев" - град Враца

Вътрешни правила за приемане и отчитане на сигнали за корупция и жалби на граждани и юридически лица

Вътрешни правила относно механизма на обработване на лични данни и тяхната защита в Регионална библиотека „Христо Ботев" - Враца 

© 2002-2019 Регионална библиотека "Христо Ботев"
Уеб-хостинг:www.rax.bg