библиотека Врацарегионална библиотекаХристо Ботев
книги
 
АВГУСТ 2018      ЮЛИ 2018      ЮНИ 2018      МАЙ 2018       АПРИЛ 2018      МАРТ 2018      ФЕВРУАРИ 2018      ЯНУАРИ 2018      ДЕКЕМВРИ 2017      НОЕМВРИ 2017      ОКТОМВРИ 2017      СЕПТЕМВРИ 2017      АВГУСТ 2017      ЮЛИ 2017      ЮНИ 2017      МАЙ 2017      АПРИЛ 2017      МАРТ 2017      ФЕВРУАРИ 2017      ЯНУАРИ 2017     
АВГУСТ 2018

Стартира записване за програма "Правна култура"

От 2014 г. Окръжен съд гр. Враца и Районен съд гр. Враца поотделно и съвместно провеждат различни инициативи с ученици и студенти, целящи повишаване на правната култура и обогатяване на вече придобитите правни познания. С цел по-добро реализиране на инициативите, както и за да могат същите да се подобряват, от септември 2018 г. ще отвори врати Център за правна култура.

Целта на Центъра за правна култура е да затвърди правните познания на студенти и наскоро завършили юристи в реална среда и повиши правната и обществена грамотност сред подрастващите, както и да обогатява правната култура на гражданите ad hoc.

С подкрепата на Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца, провежданите от Центъра инициативи ще могат да се реализират не само на територията на съдебната палата, а и в удобно и практично оборудваните зали на Регионална библиотека, разполагащи с добра технологична и литературна база, с което ще се отговори на обществената потребност от достъп до правни знания в по-голяма степен. По този начин ще се създадат условия за устойчивост на работата на Центъра и възможност за по-голямо разнообразие на работата му.

Една от първите инициативи, с която ще стартира дейността на Центъра за правна култура е т.нар. програма „Правна култура“. Програмата е предназначена както за ученици, така и за студенти по специалност Право и други специалности с близка насоченост, а също и за завършилите юридическото си образование и полагащи предвидения в ЗСВ 6-месечен стаж за придобиване на юридическа правоспособност. Целта на програмата е да се обхванат отделните клонове на правото, като чрез ролеви игри и беседи учениците да получат обща култура, а изучаващите специалност Право практически умения в областта на Административното право, Наказателното право, Вещното право, Семейното и наследствено право, Облигационното право, Гражданския процес и Наказателния процес.

Провеждането на програмата е структурирано в 5 дни в следните панели при следната примерна програма:

 

10 септември 2018 г.

 

10:00-12:00 ч.

Основни принципи на правото. Конституция. Права на човека.

13:00-15:00 ч.

Административно право и административен процес

 

11 септември 2018 г.

 

10:00-12:00 ч.

Облигационно право

13:00-15:00 ч.

Вещно право

 

12 септември 2018 г.

 

10:00-12:00 ч.

Семейно и наследствено право

13:00-15:00 ч.

Граждански процес

 

13 септември 2018 г.

 

10:00-12:00 ч.

Изпълнителен процес

13:00-15:00 ч.

Наказателно право

 

14 септември 2018 г.

 

10:00-12:00 ч.

Наказателно право

13:00-15:00 ч.

Наказателен процес

 

Всеки от панелите може да се посещава отделно, независимо от останалите, като  заявилите се за участие в програмата могат да заявят желанието си да участва във всички панели или в отделни такива.

При заявили се едновременно достатъчно на брой и ученици и студенти по сп. Право, с цел полезност на програмата, участниците ще бъдат обособени в отделни групи и ще бъде изготвен окончателната програма.

Минимален брой на участниците: 5 души

Заявяване на участие на e-mail: v.bozova@rsvratsa.bg,  тел. 0878892736

Срок на заявяване: до 05.09.2018 г.

 

Следващите инициативи, с които Центъра за правна култура ще продължи дейността си, са провежданите до момента от Районен съд гр. Враца „Ден на правна култура и ранна превенция“, обучения на стажанти по „Стажантска програма“, работа с ученици по проект „Детско правосъдие“ и др.

За старта на всяка от инициативите ще бъде предоставена информация допълнително.

© 2002-2017 Регионална библиотека "Христо Ботев"
Уеб-хостинг:www.rax.bg