библиотека Врацарегионална библиотекаХристо Ботев
книги
 
БИБЛИОГРАФСКИ И МЕТОДИЧНИ МАТЕРИАЛИ

МУЛТИМЕДИЙНИ ИЗДАНИЯ
ПЪЛНОТЕКСТОВИ ИЗДАНИЯ
НОВИ ИЗДАНИЯ

2018

Билингвизъм в детската възраст: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2018. 

Въоръжаване на Сирия: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2018. 

Галактоза в човешкото тяло: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2018. 

Геополитически процеси на Балканите: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2018. 

Динамика на банковите сливания в Европа: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2018. 

Европейски съюз: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2018. 

Европейски структурни фондове: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2018. 

Здраве и култура на България: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2018. 

Концепция за изграждане на клъстери и добра икономическа бизнес среда: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2018. 

[Осемдесет] 80 години Драматимно-куклен театър гр. Враца: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2018.  

Проекти на Европейския съюз за развитие на селските райони: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2018.  

 

2017

Актуални промени на трудовото законодателство през 2017 г.: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2017

Верижни и въжени лебедки: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2017

Виртуално управление на парични средства: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2017

Геополитическа роля на България, като фактор за стабилност на Балканите:  Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2017

Дидактика: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2017

Европейски съюз: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2017

Европейски фондове: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2017

Енергийна ефективност и разумно използване на енергия: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2017

Жан Моне: Биобиблиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2017

Здравеопазване и превенция: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2017

Криптовалутни операции: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2017.

Киселинни оксиди: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2017

Мит, религия и фолклор в педагогическото обучение: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2017

Природни бедствия и стихии: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2017

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2017

[Първи] ноември  - ден на народните будители: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2017

Тероризъм: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2017.  

 

Включва изданията от 2000 година до настоящия момент 

2016

Възприятие на детското лице от учители в началния етап на основната училищна степен: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2016. 

Европа в училище да се научим да живеем заедно: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2016.

Европейско право относно убежище, граници и имиграция: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2016.

Емитиране на акции: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2016.

Играта състояние,проблеми и възпитателни похвати: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2016.

Ислямска държава – история на терора: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2016.

Качеството на образованието: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2016.

Морфология на българския език: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2016.

Образование и възпитание между традицията и иновациите: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2016.

Образователни технологии в помощ на педагогическото обучение: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2016.

Педагогическият съветник в съвременното българско училище: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2016.

Предприемачеството като ключова компетентност: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2016.

Приложение на информационни технологии в обучението по математика в началното училище: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2016.

Рефлексивни умения и компетенции на учителя: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2016.

Сътрудничество за ефективни учители: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2016.

Тероризъм и проявленията му: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2016.

Управление на финансови активи: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2016.

Урокът в началното училище: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2016.

Фолклор и мит: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2016.

2015

Гражданско образование: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2015. –2 с.

Екологично биоразнообразие: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2015. –3 с.

Емитиране на акции и фондова търговия: : Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2015. –3 с.

Икономика и управление в здравеопазването: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2015. –2 с.

Комплексно обучение на деца с нарушения на опорно-двигателния апарат: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2015. –4 с.

Образователни и възпитателни процеси в мултимедийна среда: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2015. –2 с.

Призванието да си учител: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2015. –2 с.

Психология и социология на управлението: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2015. –2 с.      

Развитие на вниманието в предучилищна възраст: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2015. –6 с.

Формиране самооценката на детето и влиянието на неговото семейство: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2015. –4 с.

2014  

Банково кредитиране: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2014. – 2 с.

Влияние на потребителските нагласи върху пазара: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2014. – 5 с.

Геополитика на Балканите: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2014. – 4 с.

Здравеопазване и здравна култура: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2014. – 4 с.

Иновативни подходи в образователния процес: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2014. – 3 с.

Икономическа география: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2014. – 5 с.

Интеркултурна образователна среда: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2014. – 6 с.

Методика на обучението по български език: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2014. – 4 с.

Мотивацията в училище: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2014. – 2 с.

Организация на учебната дейност: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2014. – 5 с.

Рецесия: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2014. – 5 с.

Рискови фактори при търговията с ценни книжа : Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2014. – 3 с.

Парни котли в промишлеността: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2014. – 4 с.

Природните бедствия: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2014. – 4 с.

Управление на персонала: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2014. – 4 с.

Учителско портфолио: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2014. – 2 с.

2013

Български будители и дарители: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2013. – 5 с.

Виртуално банкиране: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2013. – 2 с.

Външнотърговски режим на Република България: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2013. – 4 с.

Икономическа география: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2013. –5 с.

Методика на обучението по български език: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2013. –4 с.

Морски транспорт: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2013. –2 с.

Образование в интеркултурна среда: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2013. – 6 с.

Образователни техники при мултимедийното обучение на деца в началното училище: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2013. – 6 с.

Поведенчески процеси на деца със нарушено зрение: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2013. – 4 с.

Разследваща журналистика: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2013. – 3 с.

Рискови фактори при търговията с облигации: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2013. – 3 с.

Управление на персонала: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2013. –4 с.

 

2012

         Аргесивно поведение при деца в риск: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2012. – 7 с.

         Домашно насилие: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2012. – 5 с.

         Икономическа криза: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2012. –7 с.

         Интеркултурно образование: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2012. – 6 с.

         История на музейното дело: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2012. – 8 с.

         Кредитен риск и кредитен дефицит: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2012. – 5 с.

         Образователни похвати при работа с деца от малцинствени групи: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2012. – 6 с.

         Поведенчески процеси на деца със нарушен слух: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2012. – 4 с.

         Подбор на персонала: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2012. –5 с.

         Психология на потребителя: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2012. – 6 с.

2011

Гражданско образование: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2011. – 4 с.

Данъчни складове: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2011. – 3 с.

Делово общуване: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2011. – 2 с.

Музейно дело в България: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2011. –  7 с.

Образователни и възпитателни процеси в мултимедийна среда: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2011. – 2 с.

Обща теория и история на правото: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2011. – 4 с.

Развитие на вниманието в предучилищна възраст: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2011. – 3 с.

Прилагане интерактивни знанията на учениците в часовете по ЗИП- математика: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2011. – 2 с.

Формиране самооценката на детето и влиянието на неговото семейство : Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2011. – 3 с.

2010

        Аргесията у децата: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2010. –  17 с.

         Валутен   и монетарен режим: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2010. –  8 с.

         Въздействие на рекламата върху потребителите: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2010. –  18 с.

         Гражданско образование: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2010. –  14 с.

         Европейски валутен съюз: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2010. –  5 с.

         Конституционно правораздаване: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2010. –  35 с.

         Лидерство и управление: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2010. – 11 с.

         Мотивация и ефективност на труда: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2010. – 10 с.

         Образователни похвати в екологичното образование при децата: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2010. – 7 с.

         Търговското право в България: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2010. – 26 с.

         Тероризъм: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр. Ботев – Справочно-библиографски и информационен отдел, 2010. –  12 с.

         Управление на вниманието в предучилищна възраст: Библиографска справка / Състав. Генади Богданов.- Враца: Рег. библ. Хр.

АРХИВ
 

Включва изданията от 1962 до 2000 година

             Култ и авторитет : Анотирана препоръчителна библиография / Състав. Катя Иванчева, Николай Горанов ; Ред; Стефан Цветков. - Враца: Окр. библиотека, 1962.

             Математика и физика: Библиография в помощ на   учителите   по   математика   и    физика / Състав. Славчо Бъчваров ; Ред. Стефан Цветков. - Враца : Окр. отдел Просвета и култура, Окр. метод. библ. Хр. Ботев, 1962. - 34 с.

             История и география : Препоръчителна библиография в помощ на учителите по история и география / Състав. Славчо Бъчваров, Цвятко Иванов ; Ред. Иван Димитров. - Враца : Окр. отдел Народна просвета, Окръжна библиотека, 1965. - 60 с. 

             Запознаваме ви със Сумска област: [Сборник материали ]  /  Състав.    Геновева    Бенинска,    Николай Горанов. - Враца: Окр. комитет за бълг.-съвет. дружба, Окр. библ. Хр. Ботев, 1967. - 31 с.: със сн. и портр.

             Какво да четем за новата система на планиране и ръководство на народното стопанство : [Библиографска справка] / Състав. Христо Колев. - Берковица : Окр. съвет на профсъюзите - Профкабинет, Окр. метод. библиотека - Враца, 1967. - 25 с.

             Съветската книга във Врачански окръг: Преди Девети септември 1944 г.: Спомени. - Враца: Окр. библ. Хр. Ботев, 1967. - 44 с.

             Съветският съюз и социалистическото преобразяване на Северозападна България: (Библиографски и други материали н чест на 50-годишнината на Великата октомврийска социалистическа революция) / Състав. Геновева Бенинска, Иванка Кръстева, Стефка Щипкова. - Берковица: Окр.библиотеки Видин, Враца и Михайловград, 1967. - 40 с.

             Научна организация на труда, производството и управлението на промишлеността : Препоръчителен списък. - Враца: Окр.библ. Хр.Ботев, Науч. техн. съюз, 1969. - 20 с.

             Природа и природни богатства в Северозападна България : (Препоръчителна библиография) . - Враца : Окр. библ. - Видин,  Враца,  Михайловград - Справ. библ. отдели, 1970. - 44 с.

             Работническо и комунистическо движение във Врачански окръг <1894-1944> : Библиогр. указател. / Състав. Димитър Величков и др.; Ред. Велчо Ковачев - Враца: ОК на БКП, Окр. библ. Хр.Ботев, 1970. - 560 с.
               Др. състав.:  В. Харизанов,  П. Петков, Ив. Димитров.
               Циклопечат.

            Георги Димитров в Северозападна България:  Библиография   /   Състав.     Веселина     Колева,   Лиляна   Филипова, Стефка Щипкова и др. - София: Наука и изкуство, 1972. - 112 с.

           Септемврийското въстание във Врачански окръг : <Препоръч.    библиография> / Състав. Катя Иванчева, Славчо Бъчваров. - Враца: Дружество Георги Кирков, Окр. библиотека, Библ. при ч-ще Развитие, 1973. - 79 с. (циклостил).              

             Ботеви дни - 80 : Гостуване на представителна група на Съюза на българските писатели 31 май - 2 юни : Биобиблиографска справка / Състав. Окр. метод. библ. Хр.Ботев. - Враца: Окр. метод. библ. Хр. Ботев, 1980. - 83 с.

            Имена, на които дължим: Препоръчителна библиография / Състав. Мария Темелкова и др. - София: Западно зонално обединение - Краезнание, 1980. - 99 с.               Др. авт.: Стефка Щипкова,  Велина Колева, Дина Найденова, Ели Томинска, Божидара  Тодорова.

            Георги Димитров в Северозападна България   : Библиография. / Състав. Веселина Колева, Ели  Томинска, Стефка Щипкова - София: Наука и изкуство, 1982. - 27 с.

           История на Врачанската окръжна партийна организация (1944 - 1977) : Библиографски указател. Т.1. / Състав. Павел Петков и др.- Враца: Окръжна библиотека Христо Ботев, 1977. – 722 с.
   
        Др.състав.: Агнеса Маринова, Александър Иванов, Велесина Колева.   

             Врачански окръг в Септемврийското антифашистко въстание 1923 г. : Препоръчителна библиография   /    Състав.    Веселина   Колева ; Ред. Цено Воденичарски. - Враца: Окр.библ. Христо Ботев, 1983. - 32 с.

             Десетдневка на съветската книга (28. Х. - 6. ХI. 1983)  :  Владимир    Маяковски (1893 -1 930),    Алексей  Толстой (1883-1945),Фьодор Гладков (1883 - 1958): [Библиографски справки] / Състав. Блага Атанасова. - Враца: Окр.библ. Хр. Ботев- Справ.- библ. и информ. отдел, 1983. - 6 с.

             ”Който не иска да бъде наковалня, той трябва да бъде чук!” : 50 години Лайпцигски процес (1933 - 1983) : [Препоръчителна библиография] / Състав. Блага    Атанасова, Нели Кърцова. - Враца : Окр.библ. Хр.Ботев - Справ.-библ.и информ.отдел,Библ. при читалище Развитие, 1983. - 21 с.

             Септемврийското антифашистко въстание 1923 година отразено в българската художествена литература: (читателска конференция) : Младен   Исаев, Тодор   Харманджиев, Георги Алексиев (биобиблиографски справки) / Състав. Веселина Колева. - Враца : Окр.библ. Хр. Ботев - Справ.- библ. и информ. отдел, 1983. - 7 с. 

             Авангардните технологии - решителен курс към интензификация на народното стопанство : [ Препоръчителна   библиография ]  /  Състав. Блага Атанасова. - Враца : Окр.библ.Хр.Ботев - Справ.- библ. и информ. отдел, 1984. - 14 с.

             В помощ на специалиста : [Сборник информационни материали] / Състав.    Блага   Атанасова. - Враца: Окр.библ. Хр.Ботев - Справ.- библиогр. и информ. отдел, 1984. - 20 с.

             Наставническото движение -  действена форма и школа за комунистическо възпитание : (Препоръчителна   библиография ) /   Състав.  Блага Атанасова ; Ред. Христо Бурджев. - Враца:  ОС на БПС - отдел Идейно-възп. работа, Окр.библ. Хр.Ботев – Справ.-библиогр. и информ. отдел, 1984. - 12 с.

             Орлин Василев : Био-библиографски указател послучай 80 години от рождението му / Състав. Веселина Колева. - Враца : Окр.библ. Хр.Ботев - Сектор Краезнание, 1984. - 23 с.

             Профсъюзната организация - обществен гарант за социалистическото стопанисване : (Препоръчителна    библиография)  /   Състав. Блага Атанасова ; Ред. Христо Бурджев. - Враца :  ОС на БПС - отдел Идейно-възп. работа, Окр.библ. Хр.Ботев – Справ.-библ. и информ. отдел, 1984. - 18 с.

             Своден каталог на периодичните и информационни издания, получавани в Окръжна библиотека и по - големите библиотеки във Врачански окръг  за 1984 г. / Състав. Блага Атанасова, Агнеса Маринова. -Враца: Окр. библ. Хр. Ботев, 1984. - 61 с.

            Стратегически направления в селското стопанство : Техническото превъоръжаване на селското стопанство и привеждането му на промишлена основа : (Препоръчителна библиография) / Състав. Блага Атанасова. - Враца : Окр.библ. Хр.Ботев - Справ.- библ. и информ. отдел, 1984.- 19 с.      

              Николай Хрелков : Био-библиографски указател послучай   90   години  от  рождението му / Състав. Веселина Колева. - Враца: Окр. библ. Хр. Ботев - сектор Краезнание, 1984. - 16 с.

             [Четиридесет] 40 години възход на социалистическата култура в България : Библиографски          указател     /     Състав.      Блага  Атанасова. - Враца, Окр. съвет за култура, Окр. библ. Хр. Ботев, 1984. - 21 с.

             Борис Крумов : Библиографски указател / Състав. Веселина Колева. -  Враца: Окр. библ. Хр.Ботев - сектор Краезнание, 1985. - 9 с. 

             Врачански окръг в централния периодичен печат : [Тримесечен информационен бюлетин] / Състав. Веселина Колева. - Враца : Окр.библ. Хр.Ботев - Краезнание, 1985. - 19 с.

             Произведенията на В. И. Ленин - образец на революционно мислене и действие: (Библиографски  указател) / Състав. Блага Атанасова, Ваня Петрова;  Ред. Ирина   Кондова,  Любка  Игнатова, Светла Димова. - Враца: ОК на БКП, 1985. - 31 с.

              Тодор Харманджиев : Био-библиографски указател / Състав. Веселина Колева. - Враца: Окр.библ. Хр.Ботев - сектор Краезнание, 1985. - 10 с.

             Хора и цимент: 25 години Държавен циментов завод “Вилхелм Пик” : (Препоръчителна библиография) / Състав. Веселина Колева ; Ред. Иван Стефанов. - Враца: ДЦК Вилхелм Пик, Окр.библ. Христо Ботев, 1985. - 48 с. 

              Внедряване постиженията на науката, културата и научно-техническия прогрес в учебно-възпитателната работа : Препоръчителна библиография / Състав. Блага Атанасова . - Враца : Окр. библиотека Хр. Ботев - Справ.- библ. и информ. отдел, 1986. - 19 с.

             Врачански окръг в централния периодичен печат : [Тримесечен информационен бюлетин] / Състав. Веселина Колева. - Враца : Окр.библ. Хр.Ботев - Краезнание, 1986. - 19 с.   

             Йордан Лютибродски : Библиографски указател послучай   75  години   от   рождението  му / Състав. Веселина Колева. - Враца : Окр.библ Хр. Ботев - Сектор Краезнание, 1986. - 14 с.

             Класният ръководител - решаващ фактор за многостранно развитие на личността : (Препоръчителна    библиография)  /   Състав. Блага Атанасова. - Враца : Окр.библ. Хр. Ботев - Справ.-библ. и информ.отдел, 1986. - 10 с.

             Под бригадирското знаме с Димитровски огън в сърцата: 40 години младежко бригадирско движение : Препоръчителна  библиографи  / Състав. Блага Атанасова ; Ред. Иван Стефанов. - Враца: ОК на ДКМС - Окр.бригадирски щаб, Окр.библ. Христо Ботев - Справ. библ. и информ. отдел, 1986. - 26 с.

             [Тридесет] 30 години Априлски възход : (Препоръчителна     библиография) / Състав. Блага Атанасова,   Ваня   Петрова  ; Ред. Ирина Кондова. - Враца : ОК на БКП, Окр. библ. Хр. Ботев, 1986. - 17 с.

             Челен педагогически опит във възпитателната работа : (Препоръчителна    библиография)  /  Състав.  Блага  Атанасова ; Ред. Веса Петкова. - Враца : Окр. съвет за нар. просвета, Окр. библ. Хр.Ботев, 1986. - 23 с.

             Врачански окръг в централния периодичен печат : [Тримесечен информационен бюлетин] / Състав. Веселина Колева. - Враца : Окр.библ. Хр.Ботев - Краезнание, 1987. - 19 с.

             Дружба, сътрудничество, взаимопомощ: СССР и Северозападна България: Препоръчителен библиогр.указател / Състав.   Веселина    Колева,    Елена   Илиева, Савина Димитрова. - Враца: Зонално краевед. обединение Видин - Враца - Михайловград, 1987. - 74 с.     

            Идейно-възпитателната работа в трудовия колектив : (Препоръчителна библиография) /   Състав. Блага   Атанасова    ;    Ред.     Христо Бурджев. - Враца: ОС на БПС, Окр. библ. Хр.Ботев, 1987. - 30 с.

             “Ние искаме да посеем песни, за да жънем утре химни” : (Методичен сборник) / Състав. Блага Атанасова, Светлана Микова. - Враца: Окр.център Знаме на мира, Окр.библ. Хр. Ботев, 1987. - 18 с.

             Тракийското сърковище от Рогозен: (Библиографски указател) / Състав. Веселина Колева. - Враца: Окр.дирекция  Културно - историческо наследство , Окр. библ. Хр.Ботев - отдел  Краезнание, 1987. - 11 с.
             Загл. на кор. Тракийското съкровище - глас от вековете.

             Ботева революционна поезия и проза : Препоръчителна библиография/Състав. Блага Атанасова. - Враца : Държ. библ. Хр. Ботев - Справ. - библ. и информ. отдел, 1988. - 16 с. ; (Ботеви дни ‘ 88).

             В безкрайния бяг на нишките : (Препоръчителна библиография) / Състав.   Веселина  Колева ;   Ред.   Веска Петкова, Блага Атанасова. - Враца: ТК Вратица, Библиотека Христо Ботев, 1988. - 50 с.

             РМС - следовник на бойните традиции на Партията и Комсомола : 60 г. от създаването на РМС: (Препоръчителна    библиография) / Състав. Блага  Атанасова, Виктория Бояджиева, Стефка Щипкова ; Ред. Иван Стефанов. - Враца: Библ. Хр. Ботев- гр. Враца, Библиотека - гр. Видин, Библ. Гео Милев - гр. Монтана, 1988. - 36 с.

             Сборник материали в помощ на библиотеките / Състав. Калина Козарска  и др. ; Ред. Иван Стефанов. - Враца, Дирекция Библиотеки, 1988. - 33 с.
              Др. състав.: Блага  Атанасова,   Ани Якова, Веселина К
олева, Олга Каменова, Сийка Николова.

            Софроний  Врачански и Враца : Препоръчителна  библиография / Състав. Веселина   Колева ; Ред.  Валерия Тарашоева - Враца: Ист.музей, Библиотека Хр.Ботев, 1988. - 16 с.                     

            Статистически справочник за състоянието и дейността на библиотеките през 1988 година. - Враца : Окр. дирекция “Библиотеки”, 1989. - 6 с.

     

       

© 2002-2019 Регионална библиотека "Христо Ботев"
Уеб-хостинг:www.rax.bg