библиотека Врацарегионална библиотекаХристо Ботев
книги
 
ПОРЕДИЦА "НАСЛЕДСТВО"

БОЖИЯТ МОСТ

Божият мост - Природни и културно-исторически забележителности от Врачанския край: Съставител Калина Тодорова, редактори Блага Атанасова и Бойка Лозанска, художник на корицата Петър Петров. Издание на Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца – поредица „Наследство”.

 

Сборникът съдържа материали от Осмата регионална краеведска конференция „Миналото на родния край – послание към бъдещето”. Организатори – РИО на МОН – гр. Враца и Регионална библиотека „Христо Ботев” –  гр. Враца.

            Докладите на участниците са тематично подредени и обособяват трите раздела на книгата. В първата част, озаглавена „Стъпки по Божия мост” са включени разработките както за емблематични природни дадености (пътеписът на журналиста Цветана Евгениева за красотата на Искърското дефиле, текстовете на краеведи, географи и историци за Божия мост, водопада Скакля ( по презентация на Иванка Анастасова и клуб „Роден край”), Стамболската черница във Враца (очерк на Майя Пеева), река Златица (на Ивана Захариева) и др.) свързани с края, така и за по-малко известни или забравени природни обекти като пещерата Янкова дупка в с. Габаре (разработка на Ивайло Никодимов), Банята в Баница (с автор Анета Дилова), Баните и Колесницата при Вратцата ( изследване на Калина Тодорова) и др.

Втората част – „Съкровищата” съдържа очерци за археологически паметници и находки, тракийските съкровища и експериментална археология на РИМ – Враца, свързана с откритията в Оходен; Рогозенското съкровище през погледа на един от неговите откриватели – разказ на археолога Пламен Иванов, „Нови сведения за първата земеделска цивилизация в Северозападна България” – Мила Ганецовска – СОУ „Хр. Ботев” – р-тел Георги Ганецовски; „Природни и културно-исторически забележителности в проучванията на Димитър Бучински” – Ученици от ІХ кл. – СОУ „Хр. Ботев” – р-тел Мая Антова; разработки за Калето – гр. Мездра (Павлина Русева), Романовата крепост – гр. Роман ( , църквите в Търнак и Оряхово. Къщата музей „Димитраки Хаджитошев” (под ръководството на Малина Тодорова), стария паметник на Христо Ботев и символите на Стара Враца (текст на Весела Пелова – Държавен архив), Общинския дом - паметник в Малорад (Юлия Влайчовска) и др.

Третата част – „Наследство” представя дейността на експедиционни училищни клубове и краеведски сдружения, работата по национални и европейски проекти на читалищни и училищни групи и техни инициативи, свързани с изучаването и съхраняването историята и традициите на Врачанския край. Съдържа в по-голямата си част поселищни проучвания от различни краища на региона: с. Типченица и  с. Баница - история на селата в снимки, документи и спомени на възрастни жители ( с ръководител Зой Йончева); „Училище на вековете” в Борован (клуб „Съхрани българското”); Църквата “Св. ап. Петър и Павел” - с. Девене” (под ръководствоно на Цеца Василева); „Забележителностите на Паволче” на Мария Божковска; Природни и културно-исторически забележителности на с. Добролево на Галина Митова. „Местността Градище – позната и непозната”, представена от Михаел Пламенов, кръжок „История”, СОУ „Козма Тричков” – Враца с р-тел Ели Николова и консултант Нарцис Торбов представя новите археологически открития, свързани с края през любопитния и любознателен детски поглед.

Авторите на сборника го наричат „Божият мост” като влагат в това име (взето от наименованието на природната забележителност) цялото неизброимо богатство от смисли, символи и асоциации, стоящи зад него – мост между човека и природата, между предците и потомците, мост между забравата и славата, мост между тленното и вечното!

ОСВОБОЖДЕНИЕТО

Освобождението : Сборник с материали от Четвъртата регионална краеведска конференция, Враца, 21 ноември 2007 г. / Състав. Калина Тодорова, Силвия Павлова; Ред. Румяна Цветкова, Блага Атанасова. – София: Рал-Колобър, 2008, 151 с. (Наследство) 

            Сборникът съдържа материали от Четвъртата регионална краеведска конференция „Миналото на родния край – послание към бъдещето”, посветена на 130-годишнината от освобождението на Врачанския край от турско владичество. Организатори – РИО на МОН – гр. Враца и Регионална библиотека „Христо Ботев” –  гр. Враца.
            Докладите на участниците са включени в първата част на сборника „Освобождението”: „В паметта и в сърцата - Исторически лица и събития и техните „народни жития”: Шишмановци, Радан войвода, Куна кралица, Софроний Врачански, Димитраки Хаджитошев, Никола Войводов, Васил Левски, Христо Ботев, героите и опълченците от Руско-турската освободителна война”,  „Освобождението на Белослатинския край от турско владичество”, „Опълченската къща”,  „Освобождението на град Враца, следосвобожденското  устройство и ролята на Временното руско управление за полагане основите на гражданското управление на града”, „Битката при село Новачене и подвигът на тримата прапоршчици, погребани в църквата „Св. Възнесение” – гр. Враца”, „Националноосвободителните борби и освобождението на Враца на страниците на в. „Читалищно дело”, „Опълченците – герои: Сведения за опълченците от Врачанския край в личния архив на Богдан Николов”, „Врачански опълченци         основатели на първата конница”. Тук са намерили място и текстове за освобождението на Типченица, Габаре, Ракево, Пудрия и опълченците от селата Лик, Типченица, Моравица, Чирен, както и народни предания и песни за боя при Оряхово.
         Втората част – „По алеята на безсмъртието” представя дейността на училищни групи, СИП-Краезнание и младежки клубове и техни инициативи и прояви, посветени на годишнината. Пълните описания на мултимедийните им презентации, съхранявани във фонда на отдел „Краезнание”, са обособени в библиография.

СВЕТИ МЕСТА

Свети места – църквите и манастирите във Врачанския край : Сборник с материали от Петата регионална краеведска конференция, Враца, 27 ноември 2008 г. / Състав. Калина Тодорова, Силвия Павлова; Ред. Блага Атанасова. – София: Рал-Колобър, 2009, 240 с. (Наследство) 

            Сборникът съдържа материали от Петата регионална краеведска конференция „Миналото на родния край – послание към бъдещето” на тема: „Свети места: църквите и манастирите във Врачанския край”. Организатори – Регионален инспекторат по образованието – гр. Враца и Регионална библиотека „Христо Ботев” –  гр. Враца.
            Докладите на участниците са тематично  подредени в първите четири части на книгата: „Духовни огнища - обители на българщината”; „Изпод златните ръце на зографи и марангози”; „От легенди и предания”; „В дебрите на Стара планина”. В тях са включени и архивни материали, съхранявани в отделите „Изкуство” и „Краезнание” на РБ „Христо Ботев” – гр. Враца.             Петата част – „Пътуване към вярата” представя дейността на училищни групи и младежки клубове и техни инициативи и прояви, свързани с възстановяването, опазването и популяризирането на паметниците на културата. Пълните описания на мултимедийните им презентации, съхранявани във фонда на отдел „Краезнание”, са обособени в библиография.
            Редактор на изданието е Блага Атанасова, а художественото оформление е дело на Петър Петров. Множеството фотографии, включени в него сполучливо илюстрират и допълват богатото му съдържание.
            В първата част на сборника са обединени текстове за историята и съдбата на Черепишкия манастир „Успение Богородично”, разрушения манастир „Света Тройца”, Бистрешкия манастир, Възрожденската църква „Свети Георги” в Оряхово, църквите „Св. Троица” в град Козлодуй, „Свети Никола” в село Софрониево, „Свето Вознесение”  в село Бутан, „Успение на Пресвета Богородица” в село Габаре, Църквата „Св. Йосиф”, Немската църква и манастирът на сестрите бенедиктинки в Бърдарски геран, църквата „Свети Николай” в село Кунино, храм ,,Св. Иван Рилски”  в село Паволче, църквите в село Зверино; „Камък от Латинската църква” - Разказ за храмовете на вярата и техните служители в село Малорад, Врачанско.
            Интерес представляват разработките, включени във втората част на сборника „Изпод златните ръце на зографи и марангози”: „Езически и християнски символи  върху манастирската чешма – Струпецки манастир „Св.  Илия”, „Възрожденски майстори, работили във Врачанския край”, „Манастирски комплекс „Свети Архангел Михаил”  в село Долна Бешовица”, „Консервационно-реставрационни работи  по стенописната украса на Бистрешкия манастир „Св. Иван Рилски” – 2008 / 2009 година”, „Старата църква „Св. Никола” в село Царевец” и „Средновековната църква „Св. Никола” в с. Софрониево – паметник на културата”. Легендите и преданията за Черепишкия манастир, за манастира „Иван Пусти”, Градешкия манастир и „Седемте престола”, за църквите във Враца, Хърлец, Царевец и Михайлово ни потапят в света на народния разказвач и неписаната история на светините ни. Включени са и откъси от художествени текстове на изтъкнати наши поети и писатели – Алеко Константинов, Иван Вазов, Димитър Осинин.

ЗЛАТНИ РЪЦЕ

Златни ръце - Народните занаяти във Врачанския край : Сборник с материали от Шестата регионална краеведска конференция, Враца, 19 ноември 2009 г. / Състав. Калина Тодорова, Ред. Блага Атанасова. – София: Рал-Колобър, 2010, 240 с.: с фотогр. (Наследство) 

 

„България има хилядолетна традиция и уникално народно творчество, което диша в произведенията на майсторите и ни свързва с родовия дух на предците ни. От нас зависи да предадем на потомците си тази традиция, която е коренът и бъдещето на българския род. И майсторите са живата ни връзка. Те пазят пътя, който върви през хилядолетията и ни прави българи.”

 

Сборникът съдържа материали от Шестата регионална краеведска конференция „Миналото на родния край – послание към бъдещето” на тема: „Народните занаяти във Врачанския край”. Организатори – РИО на МОН – гр. Враца и Регионална библиотека „Христо Ботев” –  гр. Враца.

            Докладите на участниците са тематично подредени в първите четири части на книгата. Във встъпителната част, озаглавена „Занаятите на стара Враца” са включени разработките на Весела Пелова от Държавен архив – Враца „Стоките на врачанските занаятчии – от „Петъчния пазар” до Панаира”, „Ангел Орозов и модерното резбарство във Враца” на Илия Стоянов – Регионален исторически музей, „Фурнаджийският занаят във Враца” на Недка Димитрова, „Бубарството и копринарството във Врачанско - нишка между поколенията” на Татяна  Анчева и Галинка  Янкулова „Занаятите на стара Враца” на Тодор Тодоров и Чавдар Савов и Дъщерята на воденичаря – Водениците по река Лева през първата половина на ХХ век” на Ивана Захариева.

Втората част - „От нашите майстори” съдаржа: „Лозарството и винопроизводството във Врачанския край – традиция и съвременност” - Румяна Цветкова, „Дъхът на Дунава в сърцето ми”- Камелия Иванова – Исторически музей – гр. Оряхово, „Спомен за старите майстори на Крушовица” - Цветан Пелов, „Дейността на врачанската група на Задругата на майсторите на народните художествени занаяти (ЗМНХЗ) от 1978 до 1988 година” - Сирма Петрова, „Копаничарството - един от вехтите занаяти” - Светлина Берова и „Светът на ковача” - Блага Атанасова.

Връзката между традиционната обредност и народните занаяти е обект на изследване в разработките на авторите, включените в третата част – „Свилени дари дарува” :  „Шареното (х)оро – Изработване и обредна функция на сватбен дар и чеиз („правене на руба”)” - Калина Тодорова - Регионална библиотека „Хр. Ботев” – гр. Враца и очерка за традиционното тъкачество в балканските села от Искърското дефиле „Багрите на Ржана” на Ивана Захариева.

„С камък и длето” е озаглавена четвъртата част на сборника, посветена на каменоделството – един от основните поминъци на населението от Врачанския край и обединява няколко текста: „Народните занаяти в миналото и днес в с. Паволче – Добиване и обработване на бигор” - Мария Божковска , „Каменоделието – основен поминък в село Върбешница” - Костадина Митова  - Каменоделното училище в Кунино - Тодор Кутов, Погребални обичаи и надгробна каменна пластика в с. Габаре, Врачанско”- Ивайло Никодимов и „С камък и длето” - Полина Якимова.

Петата част – „Наследство” представя дейността на експедиционни училищни клубове и краеведски сдружения, работата по национални и европейски проекти на читалища и читалищни групи и техни инициативи, свързани с изучаването и съхраняването на местни традиции в областта на народните приложни изкуства и занаяти.

 

© 2002-2019 Регионална библиотека "Христо Ботев"
Уеб-хостинг:www.rax.bg