библиотека Врацарегионална библиотекаХристо Ботев
книги
 
УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНИ

МОЯТА БИБЛИОТЕКА

Тук всеки от вас може да провери колко и кои книги дължи на библиотеката, както и крайната дата за тяхното връщане.

Пълната функционалност на онлайн услугите, които предлагаме можете да използвате, като при регистрацията Ви за читател в нашите отдели заявите Вашето желание за това. Ще получите парола за достъп до Вашето виртуално пространство, където ще можете освен да направите справка за Вашите данни, да заявите презаписване, да изберете книги за резервация, да следите нашите информационни бюлетини.

ПИСМЕНА БИБЛИОГРАФСКА СПРАВКА
Оттук можете да свалите формуляр за заявка на писмена библиографска справка. След като попълните формуляра, изпратете го на имейла на отдел Справочно-библиографско и информационно обслужване libvratsa@gmail.com
ПРАВИЛА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИТЕ

С пълния текст на Правилата за обслужване на потребителите можете да се запознаете тук

БИБЛИОТЕЧНИ ТАКСИ

Цени на специализирани библиотечни услуги, администрирани от Регионална библиотека „Христо Ботев” съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Враца,
приета с Решение № 946 от 24.02.2015:

1.      Писмена тематична библиографска справка - 0,10 лв. за всеки посочен източник

2.      Писмена тематична библиографска справка с ретроспективно преглеждане на източници

                  2.1.до 20 години  - 5лв. на справка

                  2.2. над 20 години – 10 лв. на справка

3. Копиране на документи от фонда на библиотеката

                  3.1.  0,10 лв. на страница

                   3.2.  0, 15 лв. двустранно

            4. Копиране на други материали

                   4.1.  0,15 лв. на страница

                   4.2. 0, 20лв. двустранно

5. Компютърни услуги :

                   5.1.  набор на текст - 0,50 лв. на страница

                   5.2. отпечатване на черно – бял принтер - 0,15 лв. на страница

                   5.3. отпечатване на цветен принтер - 0,50 лв. на страница

                   5.4. сканиране на формат А 4 - 0,50 лв. на страница

                   5.5. ламиниране на формат А 4 -  0,80 лв. на страница

                   5.6. изработване на визитки  - 0,20лв.едностранно/0,40 лв. двустранно за 1 бр.

                   5.7. изработване на покани – 0,30лв.едностранно/0.50 лв. двустранно за 1 бр.

                   5.8. изработване на афиши -     0,70 лв. за 1 бр.

6.Звукозаписни услуги:

                  6.1. от грамофонна плоча на CD – 0,10лв на минута

                  6.2. от аудиокасета на   CD - 0,15лв. на минута -

                  6.3. от  CD на касета - 0,08лв. на минута

                  6.4. от  CD на аудиокасета без монтаж - 2.00 лв на носител

                 6.5.от аудиокасета на аудиокасета на част от произведение с образователна цел – 2.00 лв. на носител

                 6.6. при извършена вече цифровизация на носител при повторна и следваща поръчка - 50% от първоначалната цена

                 6.7. запис на част от произведение от  CD на  CD с образователна цел -  2.00 лв. за 1 бр.

                 6.8  запис от видеокасета на DVD -  8.00 лв. за 1 бр.

                 6.9  от магнетофонна ролка на  CD -  8.00 лв. за 1 бр.

7. Междубиблиотечно заемане – съгласно  ценоразписа на съответната библиотека и пощенските разходи в двете посоки

8. Ползване на зали на Регионалната библиотека – 25 лв./час.

9. Издаване на читателска карта за работещи за 1 година – 4лв.

10. Издаване на читателска карта за ученици, студенти, безработни, пенсионери за 1 година – 2 лв.

© 2002-2016 "Hristo Botev" Regional Library
Web hosting:www.rax.bg