Невена Басарова: Доброто дете е отговорно и дисциплинирано, а не послушно

С новата си книга „Упражнения по етикет” писателката тренира отличници по добри обноски, а Академията ѝ създава бъдещи дами и кавалери  Послушното дете е удобното за нас дете, то изпълнява с лекота всичко, което му кажем. Но нека не слагаме знак за тъждественост между добро и послушно дете. Добрината на първо място са ценностите, които…