Направление „Организация на библиотечните фондове“

 

Отдел „Комплектуване, обработка и каталогизация“

Изпълнявайки успешно своите задачи по комплектуване, обработка и каталогизация на библиотечните документи, отделът има възлово място в структурата на Регионална библиотека. Обработката и каталогизирането на библиотечните документи са процеси, които формират, създават и осигуряват функционирането на библиотечния справочен апарат, представен в традиционен фишов и автоматизиран вариант.
Отделът проучва издателската дейност, осъществява връзка с книжни борси и дарители. От 1996 г. отделът регистрира електронно всички новопостъпили документи в електронен каталог, който е достъпен в локалната мрежа и в Интернет. Отдел „Комплектуване, обработка и каталогизация“ реализира ретроспективно въвеждане в електронен каталог на фонда от книги издадени след 1980 г. Тук се завежда цялата документация по придобиване и отчисляване на библиотечните документи в Регионална библиотека.

 • Работно време:
  8:00 – 12:00 ч.
  13:00 – 17:00 ч.
  Почивен ден – събота и неделя
 • (092) 62 62 07, GSM: 0879548909

 • kok_lib_vratsa@abv.bg

Направление „Обслужване на читатели“

 

ЗАЕМНА ЗА ДОМА

Отдел „Заемна за дома” регистрира и обслужва всички категории читатели над 14-годишна възраст с литература от различни отрасли на знанието. Предоставя на свободен достъп около 100 000 тома, в това число и литература на чужди езици. Отделът осъществява консултантска дейност, запознава читателите с електронния каталог на библиотеката, ползване на традиционния азбучен каталог и начините за оптимално търсене. Отделът извършва библиографска дейност, изпълнява поръчки на читатели по междубиблиотечно заемане, резервация на книги и следи за  навременното връщане на заетите книги.
Поддържа дистанционна обратна връзка с читателите по e-mail, телефон и електронно чрез функцията „Моята библиотека”. На разположение на читателите са и две автоматизирани места.
 • Работно време с читатели:
  понеделник – петък от 9:00 до 18:00 ч.,
  събота – 9:00 – 14:00 ч.
 • Работно време на хранилище:
  понеделник – петък от 9:00 до 17:00 ч.
  Почивен ден – неделя
 • (092) 62 61 70, GSM: 0879548899
 • zaemna_vr@abv.bg

ОБЩА ЧИТАЛНЯ

Отдел „Обща читалня“ включва:

Читалня „Точни, приложни и хуманитарни науки“, която предоставя богат фонд от речници, енциклопедии, ръководства, наръчници и други справочни издания. Отделът комплектува литература на български, руски, немски, френски, английски и други езици и обслужва всички категории читатели. Осъществява справочно-библиографска и информационна дейност. Има богат справочен апарат, както и четци за  ел книги. Поддържа две бази данни – Библиографско описание на части от вестници, списания, книги и рецензии и Каталог на периодичните издания. В отдела се предлагат разнообразни поетични композиции, свързани с национални празници или конкретни исторически събития. Отделът предоставя за ползване препоръчителни библиографски списъци: „За вас ученици“ (в помощ на обучението по литература) и „Нашите списания“.
Читалня „Периодика“, която обслужва всички категории читатели с периодични издания. Осигурява свободен достъп до ежедневници, ел. списания и регионални издания от Северозападна България. Осъществява режим на съхранение на фонд Периодика.
Абонираните за 2022 година периодични издания може да видите тук
 • Работно време с читатели:
  9:00 до 18:00 ч.,
  Почивен ден – събота и неделя
 • GSM: 0879548912
 • chitalniavr@abv.bg

ДЕТСКИ ОТДЕЛ

Разполага със заемна за дома и читалня. Регистрира и обслужва читатели до 14-годишна възраст. Поддържа систематичен и заглавен каталог, тематична картотека, картотека на илюстраторите на детски книги и др. До момента отделът разполага с фонд от около 45 000 тома. Поддържа две бази данни – Библиографско описание на части от вестници, списания, книги и рецензии и Читателска картотека.

 • Работно време с читатели:
  9:00 – 18:00 ч.
  Почивен ден – събота и неделя
 • GSM: 0879548916
 • detski_otdel1980@abv.bg

ОТДЕЛ „КРАЕЗНАНИЕ“

Отдел Краезнание е един от най-богатите документални архиви за историческото минало, културата, развитието и съвременното състояние на Врачанския край. Тук се събират, съхраняват и предоставят за ползване книги, периодични издания и други носители на информация с краеведски характер. Има система от каталози и картотеки, разкриващи уникалността на фонда и поддържа следните бази данни – Библиографско описание на части от вестници, списания, книги и рецензии, Персоналии, Летопис, Каталог на снимкови материали, Каталог на служебни издания – малки форми. Притежава любопитни колекции от старопечатни, редки и ценни издания, теренни записи на автентичен фолклор от Врачанско, колекция „Христо Ботев” и „Бележити врачани”. Библиотеката се определя като краеведски център за Северозападна България още през 1966 г. – тогава координира преди всичко издателската дейност на окръжните библиотеки във Видин, Враца и Михайловград. Днес приоритет отново е издателската дейност – освен библиографските издания, тук се подготвят за печат сборниците от поредицата „Роден край” и „Наследство”. Инициатор и организатор на ежегодните краеведски конференции „Миналото на родния край – послание към бъдещето”.
Поддържа Дигиталната библиотека към Регионална библиотека. Издирва и популяризира ценни записи, документи и фотографии, свързани с историята, културата, природните забележителности, бита и традициите на всичките 123 населени места в област Враца чрез сайта на проект „Карта на времето – дигитален архив на регион Враца XX век” – kartanavremeto-vratsa.org.

 • Работно време с читатели:
  8:00 – 17:00 ч.
  Почивен ден – събота и неделя
 • GSM: 0879548911
 • kraeznanievr@abv.bg

ОТДЕЛ „ИЗКУСТВО“

Събира, съхранява и разпространява книжни и некнижни библиотечни документи. Разполага със заемна за дома и читалня, предоставя слушателски места за прослушване на музикални произведения, студио за звукозапис, локално хранилище за ценни екземпляри и звуконосители. Комплектува литература по теория и история на изкуствата, албуми с репродукции и листова графика. Нотните издания са представени от солфежи, школи за различни инструменти, партитури на музикални произведения. Фонотеката предлага грамофонни плочи, аудио и видеокасети, магнетофонни ролки, компактдискове и DVD. Отделът поддържа богат справочен апарат. Поддържа три бази данни – Библиографско описание на нотни и графични носители на информация, Библиографско описание на нетрадиционни носители на информация, Библиографско описание на части от вестници, списания, книги и рецензии.

 • Работно време с читатели:
  8:00 – 17:00 ч.
  Почивен ден – събота и неделя
 • GSM: 0879548901
 • izkustvovrl@abv.bg

ФИЛИАЛ – ж.к. „ДЪБНИКА“

Основан през 1980 г. Има изградени две звена: заемна за дома и читалня. Заемната предоставя за домашно ползване научна, учебна и художествена литература за всички възрастови групи. В читалнята се комплектува литература от всички отрасли на знанието, справочни и периодични издания. Поддържа се добър справочен апарат- Заглавен и Систематичен каталог и картотека „Литературознание”.
В библиотеката има обособен Детски кът. В него малките читатели и учениците могат да заемат необходимата литература, да разглеждат в приятна обстановка детски енциклопедии и списания. Отделът разполага с всички заглавия от авторите, които се изучават в училище по български език и литература.
Филиалната библиотека инициира изяви не само в помощ на ученици от училището, като организирани посещения в библиотеката, запознаване с книжното богатство и информационните й възможности, открити уроци, конкурси, но и за осмисляне свободното време на всички свои читатели – срещи с поети и писатели, литературни четения, изложби, витрини и други.
 • Работно време с читатели:
  8:00 – 17:00 ч.
  Почивен ден – събота и неделя
 • GSM: 0879548918

 • E-mail: filial_libvratsa@abv.bg

Направление „Библиотечно информационно обслужване“

 

Справочно-библиографски и информационен отдел

Отделът предлага и виртуално обслужване на читатели чрез интернет – заявка за справка по дадена тема. Формуляр за заявка можете да свалите от тук (линк). На зададения от Вас въпрос ще получите готов отговор или препратка към източник за извличане на необходимата Ви информация. Вашите въпроси приемаме всеки работен ден от понеделник до петък в рамките на работното време на библиотеката.

В отдела се извършват:

 • устни справки отговарящи по съдържание на фондовете и функциите на отдела, както и въпроси засягащи всички отрасли на знанието.
 • издирва се фактографска информация подокументалните източници, налични във фонда и по електронните ресурси, достъпни в Интернет.
 • информационно търсене в Интернет, засяга публикации в електронни вестници, списания и книги, научна, техническа и бизнес информация, данни за официални организации и нормативната им уредба, удовлетворяват се запитвания за статута и работата Европейския съюз, както и за други международни организации.
 • библиографски консултации за публикации в български и чужди издания за оформяне на библиографски списъци към реферативни, курсови и дипломни задания.
 • виртуална справочна дейност – отговори на разнообразни информационни запитвания по електронна поща касаещи изготвяне на библиографски списъци по теми свързани с учебния процес като за ученици така и за студенти.
 • изнасят се беседи за библиотечно-библиографски знания за предимствата в работата с традиционни и нетрадиционни носители на информация, демонстрира се работата и ефективността на търсене с базите данни поддържани от отдела, придружени от разпечатки.
 • извършва се информационно проследяване по запитвания и зададени теми от ползувателите на библиотеката.
 • чрез абонамент в сектора се получават автоматизираните бази данни на Текущата национална библиография: Серия 1 – Български книгопис, Серия 5 – Летопис на статиите от българските списания и сборници, Серия 6 – Летопис на статиите от българските вестници.
 • в база данни „Нормативни документи” изградена изцяло от описания на „Държавен вестник” се извършват справки за всички ползватели по разнопосочни запитвания относно закони, правилници и наредби, разпоредени от различните министерства, като най-честите от тях акцентират върху данъчно, здравно и социално осигураване, официални документи базиращи се върху отношенията на България с Европейската общност, предприсъединителни и присъединителни програми, моморандуми и споразумения.
 • в отдела още се поддържат следните самостоятелни бази данни: „Европейски съюз”
 • съдържаща библиографски описания на книги, статии от вестници, списания и сборници на български и други езици по въпросите на европейската интеграция, „Фактографска картотека”, „Картотека на илюстраци и снимкови материали.
 • отделът създава и поддържа база данни „Статии” на модула „Автоматизирана библиотека”, където аналитично се разкриват части от вестници, списания и сборници тематично и предметно обособени от всички отдели на знанието.
 • в помощ на обслужването отдела разполага с масивно количество етета, реферати, курсови и дипломни работи, събирани и обработвани, чрез информационно търсене, така и дарени от ползватели както на български така и на руски и английски език.

Предлаганите информационни продукти от отдела се повишава, като предпоставките за това са:

 • броят на базите данни в Регионална библиотеката „Христо Ботев” – Враца
 • възможност при информационното обслужване да бъдат използвани и т.нар. служебни бази;
 • пълноценно използване на платените бази данни в режим on-line;
 • разширяване кръга на Интернет ресурсите в практиката на информационното обслужване.

Използването на всички тези ресурси повишава качеството на подготвяните продукти в следните основни посоки:

 • всички автоматизирани бази данни предоставят широки възможности за многоаспектно търсене; използването на предметни рубрики, тезауруси и др.; повишава релевантността на намерената информация;
 • В поддържаните автоматизирани бази данни до момента има над 48500 записа, които умело се използват в предоставянето на информация по въпроси на ползвателите на библиотеката.

Ползватели на отдела са учениците от всички средни училища в града както и студенти и преподаватели от висшите учебни заведения при Университета за национално и световно стопанство, Медицински университет, Педагогически колеж към Великотърновския университет и Международния славянски институт с филиали във Враца.

 • Работно време с читатели:
  8:30 – 12:00 ч.
  13:00 – 17:00 ч.
  Почивен ден – събота и неделя
 • (092) 62 61 70; GSM: 0879 548 916
 • libvratsa@gmail.com

Отдел „Информационни технологии“

Осъществява системна администрация и поддръжка на компютърната техника, локалната мрежа, системния и приложен софтуер в библиотеката. Изпълнява сервизни и администраторски дейности в базите данни, попълвани от отделите. Оказва експертно-консултантска помощ на библиотечните служители при работата им с компютърния софтуер и хардуер. Подпомага библиотечните специалисти при обслужване и консултиране на потребителите по въпроси, свързани с работата с информационни технологии.  Участва в разработването и изпълнението на проекти по програми, финансирани от фондовете на Европейски съюз и от национални и международни фондации.

 • Работно време с читатели:
  8:30 – 12:00 ч.
  13:00 – 17:00 ч.
  Почивен ден – събота и неделя
 • 0879 548 916
 • it_libvratsa@abv.bg

Направление „Координационна, експертно-консултантска и квалификационна дейност“

 

Осъществява координационна, експертно-консултантска и квалификационна дейности за обществените библиотеки във Враца и региона. Провежда семинари, практически обучения и конференции. Събира, обработва и предоставя информация за библиотечната дейност в региона на местни и държавни власти и предлага мерки за подобрявана работата на библиотечната мрежа. Разполага с добре комплектуван библиотековедски фонд и справочен апарат.

 • Работно време:
  8:00 – 17:00 ч.
  Почивен ден – събота и неделя
 • (092) 62 20 69; GSM: 0877 593 105
 • metodichenvr@abv.bg

Направление „Финансово-административна и стопанска дейност“

 

ДИРЕКЦИЯ

Директор – Силвия Павлова

Ръководи, организира и координира дейността на всички звена в библиотеката. Осъществява връзка с обществеността.

 • (092) 62 40 22, GSM: 0879548900

 • libvratsa@libvratsa.org