УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНИ

 

ПИСМЕНА БИБЛИОГРАФСКА СПРАВКА

Оттук можете да свалите формуляр за заявка на писмена библиографска справка. След като попълните формуляра, изпратете го на имейла на отдел Справочно-библиографско и информационно обслужване libvratsa@gmail.com

 

ПРАВИЛА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИТЕ

С пълния текст на Правилата за обслужване на потребителите можете да се запознаете тук.

 

БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ

Такси за предоставяне на библиотечни услуги, събирани в Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Враца

(Приета с Решение №226/06.03.2003 г., посл. изм. и доп. с Решение №1000/29.08.2023 г. на Общински съвет – Враца)