УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНИ

 

МОЯТА БИБЛИОТЕКА

 

Тук всеки от вас може да провери колко и кои книги дължи на библиотеката, както и крайната дата за тяхното връщане.

Пълната функционалност на онлайн услугите, които предлагаме можете да използвате, като при регистрацията Ви за читател в нашите отдели заявите Вашето желание за това. Ще получите парола за достъп до Вашето виртуално пространство, където ще можете освен да направите справка за Вашите данни, да заявите презаписване, да изберете книги за резервация, да следите нашите информационни бюлетини.

 

ПИСМЕНА БИБЛИОГРАФСКА СПРАВКА

Оттук можете да свалите формуляр за заявка на писмена библиографска справка. След като попълните формуляра, изпратете го на имейла на отдел Справочно-библиографско и информационно обслужване libvratsa@gmail.com

 

ПРАВИЛА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИТЕ

С пълния текст на Правилата за обслужване на потребителите можете да се запознаете тук.

 

БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ

Такси за предоставяне на библиотечни услуги, събирани в Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Враца

(Приета с Решение №226/06.03.2003 г., посл. изм. и доп. с Решение №633/28.11.2017 г. на Общински съвет – Враца)

Такси за предоставяне на библиотечни услуги