Библиотеката работи с читатели при спазване на всички обявени противоепидечни мерки

Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца работи с читатели, при спазване на всички обявени противоепидемични мерки, в следния режим: 📚В „Заемна за дома” ще се допускат до трима читатели, а останалите ще трябва да изчакат реда си на разстояние не по-малко от 3 метра. 📚 В „Детски отдел“ и филиал в ж.к. „Дъбника“ ще се…