Библиотеката преминава към обслужване „на гише“ и онлайн

Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца преминава към обслужване „на гише“ и онлайн във връзка със заповед № РД-01-173/18.03.2021 на Министъра на здравеопазването. Залите на библиотеката ще бъдат затворени от 22.03.2021 г.
Заемането на книги от Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца ще става с предварителна заявка по един от изброените начини:
по телефон: 092/62 61 70;
по имейл: libvratsa@libvratsa.org или zaemna_vr@abv.bg;
чрез лично съобщение на фейсбук страницата на библиотеката https://www.facebook.com/libvratsa;
чрез услугата „Моята библиотека“.