Режим на работа в Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца

Във връзка със заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването и заповед № 33/03.09.2021 г. на Директора на Регионална библиотека „Христо Ботев“ – град Враца  работата с читатели  продължава да се извършва при строго спазване на социалната дистанция и въведените противоепидемични мерки в следния режим: 📚В „Заемна за дома” ще се допускат до трима…