Нови заглавия във фонда на библиотеката

На разположение на читателите на Регионална библиотека има нови заглавия, закупени по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за информираност и четене“. Книгите, постъпили във фонда на библиотеката, са на стойност 15 245 лв. Включени са издания на 66 издателства, в това число и университетски /приблизително 520 тома книги и ноти/. Обхванати са всички отрасли…