Регионален конкурс за годишни награди

Регионална библиотека „Христо Ботев” и Регионално дружество на ББИА – секция Враца Статут  на регионален конкурс за годишни награди 2022 г.: Най-добра библиотека в област Враца 2022 г. Най-добър библиотекар в област Враца 2022 г. Подкрепа за библиотеките 2022 г. Общи условия за участие: В конкурса могат да участват всички библиотеки и библиотечни специалисти от…

Достъп до правно-информационната система „АПИС“ в библиотеката

Нормативната уредба на българското и европейско законодателство е достъпна в библиотеката. И тази година Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца има осигурено партньорство с правно-информационната система – „АПИС“. Всички регистрирани потребители на библиотеката имат възможност за извършване на справки с правната уредба на България, съдебна практика, законопроекти, ведомствени актове и български и европейски институционални документи.…