Абонирани периодични издания за 2023 година

Вестници: Ежедневници Седмичници Регионални Научно-популярни ББИА Двумесечно списание на Българската библиотечно-информационна асоциация. Изданието цели: да запознава с новостите в библиотечно-информационната теория и практика; да подпомага практическата дейност на библиотечните специалисти; да запознава с водещи  световни тенденции и чужд опит като по този начин съдейства и стимулира повишаването на квалификацията и подобряването на комуникациите в професионалната…