Важно за потребителите на „Моята библиотека“

Уважаеми потребители, поради актуализация на библиотечния ни софтуер, временно част от функционалностите във Вашето виртуално пространство „Моята библиотека“ няма да са достъпни. За презапис и резервация може да се свържете с нас: На телефон: (092) 62 61 70; Email: libvratsa@libvratsa.org; Нашата страница във Фейсбук : https://www.facebook.com/libvratsa/ .

Видео: Как да работя с „Моята библиотека“

Услугата „Моята библиотека” предоставя достъп до вашия електронен картон – какво дължите на бибилотеката, кои са книтите, които сте прочели, новите заглавия в библиотеката, кое е най-четеното в библиотеката през последното тримесечие, заявка за презапис на книги и резервация на книга. С читателския си номер и уникалната получена парола може да влезете в своето виртуално…