Ботьов си поведе белите комити

Ботьов си поведе белите комити

Ботьов си поведе белите комити : Христо Ботев и четата му в народната памет / Състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова, Весела Пелова . – Враца : Регионална библиотека „Христо Ботев”, 2008. – 304 с.; 21 см. – (Роден край) И роди се юнакът с безсмъртно сърце, защото цял народ вярва, че него „куршум не го…