Гергьовден във Врачанско

Гергьовден

Гергьовден във Врачанско : Края на ХІХ и първата половина на ХХ век / Авт. на текста и състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова. – Враца : Рал Колобър, 2006. – 40 с. : с ил. – (Роден край) Седмата книга от поредицата „Роден край” проследява „разгръщането” на празника в различните селища от Врачанско и въвежда…