Ой, Коледо, мой Коледо...

Ой, Коледо, мой Коледо…

Ой, Коледо, мой Коледо… Коледните празници във Врачанско (края на ІХ и първата половина на ХХ век) / Авт. на текста и състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова. – Враца: БГ – Принт, 2003. – 40 с.: с ноти. -(Роден край). Още в древната химнография Христос се свързва със соларния култ и е наричан Слънце. В…