КРАЛ - БАИР

Крал – баир

Крал – баир : Легенди и предания от Врачанско / Състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова; Худож. Тодор Ваков. – Враца: ЕТ Тодоров – В, 2000. – 219 с.: с ил. – (Роден край). Седемдесет и седем български легенди и предания, пренесли през вековете мъдростта, усета към красота, към доброта, доблест и чест, съхранили несъкрушимия народностен…