Мъдри думи

Мъдри думи

Мъдри думи : Пословици, поговорки и гатанки от Врачанския край / Авт. на текста и състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова. – Враца: БГ Принт ООД, 2004. – 112 с. (Роден край) “Мъдри думи” е четвъртата книга от поредицата “Роден край”. В нея са представени кратките фолклорни жанрове – пословици, поговорки и гатанки от Враца и…