Мара Врачанка

Мара Врачанка

Мара Врачанка : Любими градски песни от Врачанско / Състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова. – Враца : Регионална библиотека „Христо Ботев” [София : Рал-Колобър], 2006. – 83 с.: с ил. – (Роден край) Сборникът е осмата книга от поредицата „Роден край”, която Регионална библиотека „Хр. Ботев” – Враца издава. Чрез него читателят се докосва до…