Свети места

Свети места

Свети места – църквите и манастирите във Врачанския край : Сборник с материали от Петата регионална краеведска конференция, Враца, 27 ноември 2008 г. / Състав. Калина Тодорова, Силвия Павлова; Ред. Блага Атанасова. – София: Рал-Колобър, 2009, 240 с. (Наследство) Сборникът съдържа материали от Петата регионална краеведска конференция „Миналото на родния край – послание към бъдещето”…