Златни ръце

Златни ръце

Златни ръце – Народните занаяти във Врачанския край : Сборник с материали от Шестата регионална краеведска конференция, Враца, 19 ноември 2009 г. / Състав. Калина Тодорова, Ред. Блага Атанасова. – София: Рал-Колобър, 2010, 240 с.: с фотогр. (Наследство) „България има хилядолетна традиция и уникално народно творчество, което диша в произведенията на майсторите и ни свързва…