Нормативната уредба на българското и европейско законодателство е достъпна в библиотеката

Потребителите на Регионална библиотека „Христо Ботев“ имат достъп до българското и европейско законодателство, чрез осигурено партньорство с правно-информационната система – АПИС. Всички читатели на библиотеката имат възможност за извършване на справки с правната уредба на Република България, съдебна практика, законопроекти, ведомствени актове и български и европейски институционални документи. АПИС предлага богато портфолио от специализирани услуги…