Търсим „Работник библиотека“

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ХРИСТО БОТЕВ” – ВРАЦА Обявява подбор по документи и събеседване за длъжността „Работник в библиотека“ в Регионална библиотека „Христо Ботев”- Враца Изисквания към кандидатите: Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителят на длъжността: Работа с деца и младежи в Детски отдел. Осъществява контакт с училищата и детските градини на територията на община Враца.…