Проект „Виртуална библиотека”

В условията на висока степен на несигурност, породена от пандемията от COVID-19, основнитe задачи на библиотеката претърпяха бърза трансформация. Появилата се остра необходимост от промяна във функционалността на културната институция ни провокира да създадем Виртуална библиотека, с която да отговорим на потребностите на нашите публики. Основна цел на настоящето проектно предложение е създаване на ново…

Регионална библиотека „Христо Ботев” – град Враца стартира нов проект

Проектът „Книжни пътеки и мобилни библиотеки от Северозападна България до Скандинавия” има за цел да обедини усилията на Регионалните библиотеки „Михалаки Георгиев” – Видин и партньора Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца в мисията за създаване на иновативна и атрактивна форма за достъп до култура и изкуство на открито. Авторите се ръководят от идеята за…

Проекти

Тийнейджъри тестват нови технологични чудеса в РБ „Христо Ботев” – Враца

Мини технологичен център в Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца вече дава възможност на деца и тийнейджъри да се докоснат до нови технологични чудеса. Новата зона е обособена в рамките на проект „Техно Либ – мини технологичен център в библиотеката”. Дейностите по разработката стартираха през месец май тази година и се изпълняваха в партньорство със…

Проекти

ПРОЕКТ „Е-skills for E-inclusion“

Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца е партньор на Фондация „Глобални библиотеки – България“ за изпълнението на проект „Е-skills for E-inclusion“, чиято основна цел е разработване на обучителна програма по компютърна грамотност за уязвими групи за улесняване на достъпа им до пазара на труда. Проектът се изпълнява в партньорство с 5 организации от Северна Ирландия,…

Проекти

„Смарт-Либ” – Комуникационен център в библиотеката

Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки-България“ в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот“, в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06.2016 г. с Министерство на културата. Партньорските организации по проекта са библиотека при НЧ „Просвета-1915” – Мизия и НЧ „Развитие 1892” – Бяла Слатина. Основната цел на разработката е създаване…

„Стани доброволец – насърчи дете“

Този проект Регионална библиотека „Христо Ботев“ реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България“ в рамките на конкурс „Библиотеката – център на местната общност“ в изпълнение на договор РД-00-249/08.12.2014г. с Министерството на културата. Партньор на библиотеката е „Асоциация за развитие на децата и младежите в град Враца“ Основната цел на проекта е да реализира…

„Вълшебствата на книгите“

В съвременните условия на живот, когато все по-често посягаме към компютъра е необходимо книгата да стане за децата едно вълшебно привличане, а библиотеката притегателен образователен център за всяко дете. Целта на пректа е да се осмисли значението на книгата за развитието на детето, чрез натрупване на знания и опознаване процеса на издаването й.Формиране на гражданско…

Център за информация и комуникация Долж – Враца

Регионална библиотека „Христо Ботев” Враца е партньор по проект на Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България. Съвместно с Област Долж – водещ партньор, Окръжна библиотека „Александър и Аристия Аман” в град Крайова и Областна администрация Враца ние ще създадем Румъно-Български културно – информационни центрове на територията на градовете Враца и Крайова, в които…

Информационен център „Здраве“

От месец юни 2013 година стартира проект на Регионална библиотека „Христо Ботев“ Враца на обща стойност 6186 лв., като 5000 лв. от тях е безвъзмездното финансиране от Програма „Глобални библиотеки България“. Проектът предвижда да се проведе информационна кампания, насочена към ученици и родители от две училища на територията на града, които са наши партньори по…

Мотивация на учениците от началните класове за учебна дейност

Регионална библиотека „Христо Ботев” участва като партньор в проект на Програма „Коменски” Регионални партньорства съвместно с РИО на МОН – Враца, НУ „Св. Софроний Врачански” и СОУ „Христо Ботев”. Проектът е на тема „Мотивация на учениците от началните класове за учебната дейност”. Партньор на проекта е Инспекторат по образованието град Ерзинкан, Турция, Областна библиотека Ерзинкан,…