Програми

Трансгранично сътрудничество Румъния – България

Съвместно с Област Долж – водещ партньор, Окръжна  библиотека „Александър и Аристия Аман” в град Крайова, Областна администрация Враца и Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца са изградени Румъно-Български културно – информационни центрове на територията на градовете Враца и Крайова, в които гражданите на двата погранични района могат свободно да ползват средства за комуникация –…

Програми

Глоб@лни библиотеки

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ на Програмата: Да се осигури лесен и равнопоставен достъп до информация, знание, комуникации и електронни услуги в обществените библиотеки чрез ползването на безплатен Интернет и други информационни и комуникационни технологии, за да се подпомогне приобщаването на българските граждани към глобалното информационно общество, да се повиши качеството им на живот и да се ускори…

Обучения

Обучителната програма на „Глобални библиотеки – България” включва обучения по „Информационни и комуникационни технологии”, „Организация и управление на работата в обществената библиотека”, „Услуги в модерната библиотека”, „Общуване и работа с потребители и общности”, „Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти”. Обученията се провеждат в 27-те регионални и 12 читалищни библиотеки, действащи като учебни бази…