Търсим библиотекар

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ХРИСТО БОТЕВ” – ВРАЦА Обявява подбор по документи и събеседване за длъжността „Библиотекар“ в Регионална библиотека „Христо Ботев” – град Враца Изисквания към кандидатите: Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в Регионална библиотека „Христо Ботев” Враца, улица „Петропавловска“ № 43, ет.1, стая № 4. Необходими…