Мотивация на учениците от началните класове за учебна дейност

Регионална библиотека „Христо Ботев” участва като партньор в проект на Програма „Коменски” Регионални партньорства съвместно с РИО на МОН – Враца, НУ „Св. Софроний Врачански” и СОУ „Христо Ботев”. Проектът е на тема „Мотивация на учениците от началните класове за учебната дейност”. Партньор на проекта е Инспекторат по образованието град Ерзинкан, Турция, Областна библиотека Ерзинкан,…

Изкуството и компютърът заедно в помощ на различните

Основната цел на проекта е социализиране и интегриране чрез библиотеката на деца със специални образователни потребности. Основните дейности ще бъдат: Обучение на деца със специални образователни потребности да работят с компютри и да усвояват основни знания и умения посредством специализиран софтуер; Въвеждане на деца със специални образователни потребности в света на изобразителното изкуство. Библиотечни специалисти…

КРАЛ - БАИР

Крал – баир

Крал – баир : Легенди и предания от Врачанско / Състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова; Худож. Тодор Ваков. – Враца: ЕТ Тодоров – В, 2000. – 219 с.: с ил. – (Роден край). Седемдесет и седем български легенди и предания, пренесли през вековете мъдростта, усета към красота, към доброта, доблест и чест, съхранили несъкрушимия народностен…

Кавал ли свири, мома ли пее ...

Кавал ли свири, мома ли пее …

Кавал ли свири, мома ли пее … : Народни песни от Врачанския край / Състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова; Худож. Росен Найденов. – Враца: ЕТ Тодоров – Враца – 2002. – 251 с.: с ил. – (Роден край). Сборникът съдържа 177 народни песни от Враца и Врачанско, записвани в продължение на столетие (от края на…

Ой, Коледо, мой Коледо...

Ой, Коледо, мой Коледо…

Ой, Коледо, мой Коледо… Коледните празници във Врачанско (края на ІХ и първата половина на ХХ век) / Авт. на текста и състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова. – Враца: БГ – Принт, 2003. – 40 с.: с ноти. -(Роден край). Още в древната химнография Христос се свързва със соларния култ и е наричан Слънце. В…

Мъдри думи

Мъдри думи

Мъдри думи : Пословици, поговорки и гатанки от Врачанския край / Авт. на текста и състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова. – Враца: БГ Принт ООД, 2004. – 112 с. (Роден край) “Мъдри думи” е четвъртата книга от поредицата “Роден край”. В нея са представени кратките фолклорни жанрове – пословици, поговорки и гатанки от Враца и…

Лазаре, Цветница и Великден във Врачанско

Лазаре, Цветница и Великден във Врачанско

Лазаре, Цветница и Великден във Врачанско: (Края на ХІХ и първата половина на ХХ век) Авт. на текста и състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова. – София: Издателство Рал-Колобър, 2005. – 40 с.: с ноти. – (Роден край). „Цвете шарено” наричат във Врачанско пролетните момински обичаи около великденските празници, когато „моми, невести венци вият, хоро играят”,…

От Дунав до Балкана

От Дунав до Балкана

От Дунав до Балкана : Легенди, предания, разкази, приказки и анекдоти от Врачанския край / Състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова; [Предг.] КалинаТодорова . – София : Рал Колобър, 2005 . – 164 с. ; 20 см . – (Роден край) Шестият сборник, издаден от Регионална библиотека „Христо Ботев”, съдържа над сто текста фолклорна проза, обединени…

Гергьовден във Врачанско

Гергьовден

Гергьовден във Врачанско : Края на ХІХ и първата половина на ХХ век / Авт. на текста и състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова. – Враца : Рал Колобър, 2006. – 40 с. : с ил. – (Роден край) Седмата книга от поредицата „Роден край” проследява „разгръщането” на празника в различните селища от Врачанско и въвежда…

Мара Врачанка

Мара Врачанка

Мара Врачанка : Любими градски песни от Врачанско / Състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова. – Враца : Регионална библиотека „Христо Ботев” [София : Рал-Колобър], 2006. – 83 с.: с ил. – (Роден край) Сборникът е осмата книга от поредицата „Роден край”, която Регионална библиотека „Хр. Ботев” – Враца издава. Чрез него читателят се докосва до…