Празничен народен календар от Врачанския край

Празничен народен календар

Празничен народен календар от Врачанския край / Състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова, Весела Пелова. – Враца : Регионална библиотека „Христо Ботев“ [София : Рал-Колобър], 2007.- 264 с.: с ил. – (Роден край) Сборникът „Празничен народен календар от Врачанския край” е деветата книга от поредицата „Роден край”. В него са представени календарните празници от Врачанско, вярванията…

Ботьов си поведе белите комити

Ботьов си поведе белите комити

Ботьов си поведе белите комити : Христо Ботев и четата му в народната памет / Състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова, Весела Пелова . – Враца : Регионална библиотека „Христо Ботев”, 2008. – 304 с.; 21 см. – (Роден край) И роди се юнакът с безсмъртно сърце, защото цял народ вярва, че него „куршум не го…

Божият мост

Божият мост

Божият мост – Природни и културно-исторически забележителности от Врачанския край: Съставител Калина Тодорова, редактори Блага Атанасова и Бойка Лозанска, художник на корицата Петър Петров. Издание на Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца – поредица „Наследство”. Сборникът съдържа материали от Осмата регионална краеведска конференция „Миналото на родния край – послание към бъдещето”. Организатори – РИО на…

Освобождението

Освобождението

Освобождението : Сборник с материали от Четвъртата регионална краеведска конференция, Враца, 21 ноември 2007 г. / Състав. Калина Тодорова, Силвия Павлова; Ред. Румяна Цветкова, Блага Атанасова. – София: Рал-Колобър, 2008, 151 с. (Наследство) Сборникът съдържа материали от Четвъртата регионална краеведска конференция „Миналото на родния край – послание към бъдещето”, посветена на 130-годишнината от освобождението на…

Свети места

Свети места

Свети места – църквите и манастирите във Врачанския край : Сборник с материали от Петата регионална краеведска конференция, Враца, 27 ноември 2008 г. / Състав. Калина Тодорова, Силвия Павлова; Ред. Блага Атанасова. – София: Рал-Колобър, 2009, 240 с. (Наследство) Сборникът съдържа материали от Петата регионална краеведска конференция „Миналото на родния край – послание към бъдещето”…

Златни ръце

Златни ръце

Златни ръце – Народните занаяти във Врачанския край : Сборник с материали от Шестата регионална краеведска конференция, Враца, 19 ноември 2009 г. / Състав. Калина Тодорова, Ред. Блага Атанасова. – София: Рал-Колобър, 2010, 240 с.: с фотогр. (Наследство) „България има хилядолетна традиция и уникално народно творчество, което диша в произведенията на майсторите и ни свързва…