За вас ученици и студенти: Достъп до безплатни дигитални ресурси

В разгара на полагането на изпити от ученици и студенти, предоставяме на Вашето внимание 13 пълнотекстови информационни масива, съдържащи книги, списания и авторски трудове по педагогика, икономика, екология, математика и информатика, медицина и други области на знанието. Базите данни са с отворен достъп и безплатно можете да разглеждате научни материали на повече от 40 езика,…