Проекти

„Смарт-Либ” – Комуникационен център в библиотеката

Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки-България“ в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот“, в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06.2016 г. с Министерство на културата. Партньорските организации по проекта са библиотека при НЧ „Просвета-1915” – Мизия и НЧ „Развитие 1892” – Бяла Слатина. Основната цел на разработката е създаване…

„Стани доброволец – насърчи дете“

Този проект Регионална библиотека „Христо Ботев“ реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България“ в рамките на конкурс „Библиотеката – център на местната общност“ в изпълнение на договор РД-00-249/08.12.2014г. с Министерството на културата. Партньор на библиотеката е „Асоциация за развитие на децата и младежите в град Враца“ Основната цел на проекта е да реализира…

„Вълшебствата на книгите“

В съвременните условия на живот, когато все по-често посягаме към компютъра е необходимо книгата да стане за децата едно вълшебно привличане, а библиотеката притегателен образователен център за всяко дете. Целта на пректа е да се осмисли значението на книгата за развитието на детето, чрез натрупване на знания и опознаване процеса на издаването й.Формиране на гражданско…

Център за информация и комуникация Долж – Враца

Регионална библиотека „Христо Ботев” Враца е партньор по проект на Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България. Съвместно с Област Долж – водещ партньор, Окръжна библиотека „Александър и Аристия Аман” в град Крайова и Областна администрация Враца ние ще създадем Румъно-Български културно – информационни центрове на територията на градовете Враца и Крайова, в които…

Информационен център „Здраве“

От месец юни 2013 година стартира проект на Регионална библиотека „Христо Ботев“ Враца на обща стойност 6186 лв., като 5000 лв. от тях е безвъзмездното финансиране от Програма „Глобални библиотеки България“. Проектът предвижда да се проведе информационна кампания, насочена към ученици и родители от две училища на територията на града, които са наши партньори по…

Мотивация на учениците от началните класове за учебна дейност

Регионална библиотека „Христо Ботев” участва като партньор в проект на Програма „Коменски” Регионални партньорства съвместно с РИО на МОН – Враца, НУ „Св. Софроний Врачански” и СОУ „Христо Ботев”. Проектът е на тема „Мотивация на учениците от началните класове за учебната дейност”. Партньор на проекта е Инспекторат по образованието град Ерзинкан, Турция, Областна библиотека Ерзинкан,…

Изкуството и компютърът заедно в помощ на различните

Основната цел на проекта е социализиране и интегриране чрез библиотеката на деца със специални образователни потребности. Основните дейности ще бъдат: Обучение на деца със специални образователни потребности да работят с компютри и да усвояват основни знания и умения посредством специализиран софтуер; Въвеждане на деца със специални образователни потребности в света на изобразителното изкуство. Библиотечни специалисти…

КРАЛ - БАИР

Крал – баир

Крал – баир : Легенди и предания от Врачанско / Състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова; Худож. Тодор Ваков. – Враца: ЕТ Тодоров – В, 2000. – 219 с.: с ил. – (Роден край). Седемдесет и седем български легенди и предания, пренесли през вековете мъдростта, усета към красота, към доброта, доблест и чест, съхранили несъкрушимия народностен…

Кавал ли свири, мома ли пее ...

Кавал ли свири, мома ли пее …

Кавал ли свири, мома ли пее … : Народни песни от Врачанския край / Състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова; Худож. Росен Найденов. – Враца: ЕТ Тодоров – Враца – 2002. – 251 с.: с ил. – (Роден край). Сборникът съдържа 177 народни песни от Враца и Врачанско, записвани в продължение на столетие (от края на…

Ой, Коледо, мой Коледо...

Ой, Коледо, мой Коледо…

Ой, Коледо, мой Коледо… Коледните празници във Врачанско (края на ІХ и първата половина на ХХ век) / Авт. на текста и състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова. – Враца: БГ – Принт, 2003. – 40 с.: с ноти. -(Роден край). Още в древната химнография Христос се свързва със соларния култ и е наричан Слънце. В…