Мъдри думи

Мъдри думи

Мъдри думи : Пословици, поговорки и гатанки от Врачанския край / Авт. на текста и състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова. – Враца: БГ Принт ООД, 2004. – 112 с. (Роден край) “Мъдри думи” е четвъртата книга от поредицата “Роден край”. В нея са представени кратките фолклорни жанрове – пословици, поговорки и гатанки от Враца и…

Лазаре, Цветница и Великден във Врачанско

Лазаре, Цветница и Великден във Врачанско

Лазаре, Цветница и Великден във Врачанско: (Края на ХІХ и първата половина на ХХ век) Авт. на текста и състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова. – София: Издателство Рал-Колобър, 2005. – 40 с.: с ноти. – (Роден край). „Цвете шарено” наричат във Врачанско пролетните момински обичаи около великденските празници, когато „моми, невести венци вият, хоро играят”,…

От Дунав до Балкана

От Дунав до Балкана

От Дунав до Балкана : Легенди, предания, разкази, приказки и анекдоти от Врачанския край / Състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова; [Предг.] КалинаТодорова . – София : Рал Колобър, 2005 . – 164 с. ; 20 см . – (Роден край) Шестият сборник, издаден от Регионална библиотека „Христо Ботев”, съдържа над сто текста фолклорна проза, обединени…

Гергьовден във Врачанско

Гергьовден

Гергьовден във Врачанско : Края на ХІХ и първата половина на ХХ век / Авт. на текста и състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова. – Враца : Рал Колобър, 2006. – 40 с. : с ил. – (Роден край) Седмата книга от поредицата „Роден край” проследява „разгръщането” на празника в различните селища от Врачанско и въвежда…

Мара Врачанка

Мара Врачанка

Мара Врачанка : Любими градски песни от Врачанско / Състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова. – Враца : Регионална библиотека „Христо Ботев” [София : Рал-Колобър], 2006. – 83 с.: с ил. – (Роден край) Сборникът е осмата книга от поредицата „Роден край”, която Регионална библиотека „Хр. Ботев” – Враца издава. Чрез него читателят се докосва до…

Празничен народен календар от Врачанския край

Празничен народен календар

Празничен народен календар от Врачанския край / Състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова, Весела Пелова. – Враца : Регионална библиотека „Христо Ботев“ [София : Рал-Колобър], 2007.- 264 с.: с ил. – (Роден край) Сборникът „Празничен народен календар от Врачанския край” е деветата книга от поредицата „Роден край”. В него са представени календарните празници от Врачанско, вярванията…

Ботьов си поведе белите комити

Ботьов си поведе белите комити

Ботьов си поведе белите комити : Христо Ботев и четата му в народната памет / Състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова, Весела Пелова . – Враца : Регионална библиотека „Христо Ботев”, 2008. – 304 с.; 21 см. – (Роден край) И роди се юнакът с безсмъртно сърце, защото цял народ вярва, че него „куршум не го…

Божият мост

Божият мост

Божият мост – Природни и културно-исторически забележителности от Врачанския край: Съставител Калина Тодорова, редактори Блага Атанасова и Бойка Лозанска, художник на корицата Петър Петров. Издание на Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца – поредица „Наследство”. Сборникът съдържа материали от Осмата регионална краеведска конференция „Миналото на родния край – послание към бъдещето”. Организатори – РИО на…

Освобождението

Освобождението

Освобождението : Сборник с материали от Четвъртата регионална краеведска конференция, Враца, 21 ноември 2007 г. / Състав. Калина Тодорова, Силвия Павлова; Ред. Румяна Цветкова, Блага Атанасова. – София: Рал-Колобър, 2008, 151 с. (Наследство) Сборникът съдържа материали от Четвъртата регионална краеведска конференция „Миналото на родния край – послание към бъдещето”, посветена на 130-годишнината от освобождението на…

Свети места

Свети места

Свети места – църквите и манастирите във Врачанския край : Сборник с материали от Петата регионална краеведска конференция, Враца, 27 ноември 2008 г. / Състав. Калина Тодорова, Силвия Павлова; Ред. Блага Атанасова. – София: Рал-Колобър, 2009, 240 с. (Наследство) Сборникът съдържа материали от Петата регионална краеведска конференция „Миналото на родния край – послание към бъдещето”…